Kolumni: Savuhavaintoja KivikostaMonet merkit viittaavat siihen, että Kivikosta tulee YTV:n jätteenpolttolaitoksen sijoituspaikka. YTV ensinnäkin omistaa tontin. Kivikosta tekevät erityisen houkuttelevan keskeinen liikenteellinen sijainti sekä myös lämpö- ja sähköverkon läheisyys.

Liikenteellisesti Kivikon sijainti paranee entisestään, kun Kivikonlaitaan rakennetaan lähivuosina eritasoliittymä. Lentoliikenteellisesti paikka sen sijaan on ongelmallinen, sillä laitoksen piipun olisi oltava 70 metriä korkea, mutta Kivikon nykyisessä asemakaavassa suurin sallittu korkeus on lentorajoitusten vuoksi 63 metriä.

Vaikuttaa myös siltä, että Helsinki on valmis ottamaan laitoksen alueelleen. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 15.2.2007 päättänyt esittää käsitellessään lausuntoa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta kaupunginhallitukselle seuraavaa: ”Kivikossa sijaitsevan YTV:n jätehuoltoalueen kohdemerkintä maakuntakaavasta kumotaan ja korvataan vaihekaavassa jäte- ja energiahuollon alueen kohdemerkinnällä, jonka kuvaus on seuraava: Merkinnällä osoitetaan vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja energia- ja jätehuoltoa palvelevia laitoksia varten. Merkinnällä on osoitettu Vantaan Långmossebergenin, Helsingin Kivikon, Lohjan Kirkniemen sekä Espoon Ämmässuon ja Juvanmalmin alueet. Laitoksista voidaan toteuttaa yksi tai useampia. Suunnittelumääräyksen mukaan Kivikon alue voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa varata jätepolttoainetta käyttävälle voimalaitokselle ja muille jätehuollon ja/tai energiahuollon toiminnoille, muttei jätteen loppusijoitukselle.”

http://www.espoo.fi/asia..=Kunnari\\intrakun_e.nsf (Espoon kaupunginhallitus on lokakuussa sen sijaan ottanut varsin varauksellisen kannan laitoksen sijoittamiseen Ämmässuolle tai Juvanmalmille.) Samassa hengessä Espoo on valmistellut lausuntoaan http://www.espoo.fi/asia..=Kunnari\\intrakun_e.nsf (käsitellessään Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaa.) Helsingin kaupunginhallitus jätti maakuntakaavan vielä pöydälle kokouksessaan 19.3.2007. Onko Helsingin tässä vaiheessa tarvetta kiirehtiä muuttamaan kaavaa, kun YVA-ohjelma on vasta valmisteilla – etenkin kun Espoossa jarrutellaan? http://192.49.193.12/ktweb/ (Vantaalla on toisaalta jo hyväksytty samansisältöinen päätös, jota Helsingissä käsitellään.) Vantaan Energia ei kuitenkaan ole välttämättä kovin innostunut asiasta. Helsingin Energiaa jätteenpoltto saattaisi kiinnostaa enemmän.

MYYNTIMIEHET ASIALLA?

YVA-arvioinnin pohjustuksesta Kontulan ala-asteella 21.3. jäi myyntitilaisuuden maku. Etenkin jätehuoltopäällikkö YTV:n Petri Kouvo kehui jätteenpolttolaitoksen ympäristöystävällisyyttä vuolaasti. Hän kertoi, miten tyytyväisiä Wienissä, Rotterdamissa ja Upsalassa ollaan laitoksiin. Markku Laitinen muistutti yleisöpuheenvuorossaan, ettei kaikki aina suju suunnitellusti. Hannoverissa jätevoimala sylkäisi käyttöönotettaessa niin väkevät perskat, että hiekkalaatikoista oli vaihdettava santa seitsemän kilometrin säteellä. Tilaisuudessa käytti myös pitkän puheenvuoron jätteenpolton erinomaisuudesta Riihimäellä toimivan Ekokemin toimitusjohtaja Esa Tommila, joka sanoi tulleensa paikalle puhtaasta mielenkiinnosta. Ekokem aloittaa Riihimäelle jätevoimalan rakentamisen, kun valitusprosessi on päättynyt.

Voi perustellusti kysyä, onko Kivikko edes paras vaihtoehto, kun muitakin on tarjolla? Lähin asutus sijaitsee Kehä I:n toisella puolella parinsadan metrin päässä ja Kivikossa asutaan 400 metrin päässä. Asutus on myös suunnitelluista sijoituspaikoista tiheintä ja uutta on tulossa. Näin suuren laitoksen kohdalla epäilyksiä ei lakaista pois vetoamalla Nimby-ilmiöön. (Not in my backyard, vapaasti suomennettuna EIMENA=ei meidän naapuriin). Hankkeen mielekkyyttä saa ja pitää epäillä.

Jätteenpolttolaitos ei ole meluton ja tuskin aivan hajutonkaan. Ääntä antaisi myös raskas liikenne, jonka määrä olisi noin 250 ajoneuvoa päivässä. Ja miten massiivinen laitos istuu maisemaan? Kivikkoon vähin erin valmistuvan liikuntapuiston naapurina se on myös erikoinen ilmestys. Entäpä mitä tuumivat Kivikon teollisuusalueelle sijoittumista tuumivat yritykset?

Ahtaasti maankäytöllisesti Kivikon tontti saattaa täyttää edellytykset, vaikka paikasta itsessään tulee täyteen tupattu. Olipa jätteenpoltto miten puhdasta hyvänsä, se ei missään tapauksessa kohenna Itä-Helsingin mainetta. Meneillään olevaan YVAan mainetekijät eivät suoranaisesti kuulu, mutta poliittisessa päätöksenteossa nekin olisi huomioitava.

YVA-arvioinnin käynnistystilaisuuden suhteellisen pieni osanottajamäärä ei kerro suoraan siitä, että voimala toivotetaan riemumielin tervetulleeksi Kivikkoon. YTV:n tiedotus ontui ilmeisesti melko lailla ja lisäksi tilaisuus järjestettiin Rintinpolulla, vaikka luontevampiakin paikkoja kurkimäkeläisille ja kivikkolaisille olisi ollut.

Eri sijoituspaikkoja vertaillaan vasta YVAssa. Polttoa epäilemättä tarvitaan jätehuollon osana, jotta kasvihuonekaasujen määrää saadaan vähennettyä. Kivikkoa sijoituspaikkana koskevia avoimia kysymyksiä ja perusteltuja epäilyksiä on kuitenkin paljon. Me lähialueen asukkaat odotamme niihin YVAsta kunnollisia vastauksia.

Jouko Kokkonen

http://www.webropol.com/..=141386&cid=10344123 (Kantasi jätteenpolttohankkeesta voit kertoa YTV:n sivuilla) 14. toukokuuta 2007 mennessä.

Keskustelua aiheesta

http://www.ytv.fi/keskustelu/ (YTV:n sivuilla voit käydä myös keskustelua aiheesta.) Osallistuminen vaatii rekisteröitymisen. http://www.hakunila.fi/D..e-4764-9069-4a153e78db83 (Hakunila-portaalissa on keskusteltu melko vilkkaasti Långmossebergenin sijoituspaikasta.)
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi