Hyviä kokemuksia työttömien taiteilijoiden työllistämisestä

HYVIÄ KOKEMUKSIA TYÖTTÖMIEN TAITEILIJOIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ

Työttömien taiteilijoiden työllistämisestä saatiin hyviä kokemuksia Itä-Helsingin alueella olleessa EU-hankkeessa. Kaikkiaan 41 työllistettyä taiteilijaa oli mukana vajaan kahden vuoden aikana toteuttamassa taidetta tai ohjaamassa taiteeseen liittyvää toimintaa yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa.

Taiteilijat työskentelivät mm. sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, nuorisotaloissa, päiväkodeissa, asukas- ja leikkipuistoissa sekä kouluissa. Taiteilijat lisäksi työllistyivät projekteihin, joissa he opettivat ja organisoivat taidetapahtumia. Hyvistä kokemuksista huolimatta hankkeen tärkein tavoite, joka oli taiteilijoiden pysyvä työllistyminen, jäi kuitenkin pääosin toteutumatta.

Työllistyvien taiteilijoiden tavoite tehdä taidetta asukaslähtöisesti osallistujien tarpeiden ja kykyjen mukaan toteutui kaikissa projekteissa. Taiteilijoista työllistyi yhdeksän henkilöä, tosin sitäkin on pidettävä hyvänä saavutuksena. Sen sijaan tuhansille paikallisille asukkaille taiteilijoiden työskentely antoi iloa ja myönteisiä virikkeitä.

Laitoksissa ei ole säännöllistä taidetoimintaa

Helsingin kaupungin hallinnoimissa laitoksissa kuten vanhusten palvelutaloissa tai asukas- ja leikkipuistoissa ei ole säännöllistä taidetoimintaa. Niiden henkilökunta joutuu järjestämään virkistys-, askartelu- tai taidetoimintaa muun työnsä ohessa. Taiteilijoiden hanketta suunniteltaessa otettiin huomioon myös erityisryhmät kuten dementikot, kehitysvammaiset, pitkäaikaissairaat ja mielenterveyspotilaat.

Neljässäkymmenessä eri toimipisteessä työskennelleissä taiteilijoissa oli kuvataiteilijoita, muusikoita, näyttelijöitä, tanssijoita, ilmaisutaidon ammattilaisia, valokuvaajia, elokuvaajia, graafisen alan ym. taiteilijoita.

Dementoitunut vanhus saattoi muistaa laulun sanat

Kokemukset olivat myönteisiä niin laitosten asiakkaille kuin työllistetyille itselleenkin. Seurantaselvityksen mukaan hanke paransi asukkaiden elämänlaatua tarjoamalla mahdollisuuden osallistua taiteen tekemiseen. Merkittävää vaikutusta taiteella oli erityisesti vanhusten palvelutalojen ja sairaaloiden vanhuksille, dementikoille ja pitkäaikaissairaille. Esimerkiksi pitkälle dementoitunut vanhus saattoi yhtäkkiä muistaa laulun sanat musiikkituokion yhteydessä tai tapahtuman lapsuudesta kuvataide-tuokioiden myötä.

Taiteilijat toivat väriä myös lasten hetkiin. Päiväkodeissa, asukas- ja leikkipuistoissa sekä kouluissa taideprojektit nähtiin tärkeinä taidekasvatuksen työmuotoina, jotka tulisi lisätä opetusohjelmaan. Osaan toimintapaikoista jäi myös pysyviä taideteoksia, jotka tehtiin yhteistyössä kohteen asiakkaiden kanssa. Hanke paransi taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Työllistyvät taiteilijat –projektin rekrytoija Katarina Böstman-Gestrin

Työllistyvät taiteilijat –projektin rekrytoija Katarina Böstman-Gestrin sanoo, että hankkeessa korostettiin erityisesti paikallisten asukkaiden osallistumista ja osallisuutta. Hän tähdensi tätä myös taiteilijoille, jotka tulivat mukaan hankkeeseen. Hankkeessa oli mukana 41 henkilöä, joista maahanmuuttajataiteilijoita oli yhdeksän.

- Hankkeen monet taiteilijat loivat kuuden kuukauden työllisyysjakson aikana hyviä kontakteja mm. oppilaitoksiin ja muihin taiteilijoihin. Yhdeksän työllistyneen lisäksi muutkin voivat jatkossa työllistyä esimerkiksi tuntiopettajina, yksityisyrittäjinä, taiteilijoiden yhdessä perustamissa osuuskunnissa tai vaikkapa lisäkouluttautumalla oppisopimuskoulutuksen kautta, sanoo Böstman-Gestrin.

Projektin vetäjien mielestä laitoksissa voitaisiin saada läpi idea pienestä budjetoidusta määrärahasta, koska hankkeesta saatiin niinkin myönteisiä kokemuksia. Niiden pitäisi voida käyttää esimerkiksi 1000 euron määräraha säännöllisesti toimivan taideohjaajan palkkaamiseen. Ohjaaja voisi esimerkiksi opettaa lapsia määrärahan turvin kerran viikossa vuoden ajan tai muusikko laulattaa vanhuksia. Näin taiteilijat voisivat esimerkiksi julkishallinnon välityksellä toimia kentällä ihmisten joukossa yhteiskunnan normaalina osana.

Katarina Böstman-Gestrin korostaa, että projekti edisti kaiken kaikkiaan sosiaalista, kulttuurista ja alueellista tasa-arvoa lisäämällä taiteenalojen tuntemusta ja kokemista. Työllistyvät taiteilijat -projekti sisältyi EU:n Urban II yhteisaloiteohjelmaan, jonka tavoitteena oli parantaa työttömien työllistymistä ja lähiöiden elinvoimaisuutta. Vuosien 2001-2006 aikana Helsingissä ja Vantaalla toteutettiin kaikkiaan 70 erilaista Urban-hanketta.

 
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi