Helsinki varautunut talven tuloon
Talven tulon sanotaan yllättävän autoilijat ja jalankulkijat, mutta Helsingin kaupungin rakennusvirastoa se ei pääse yllättämään. Jo nyt on voimassa niin kutsuttu kevyt varallaolo ja marraskuun puolivälissä alkaa täysi varallaolo, jolloin kiireellisiin hiekoitus- ja auraustöihin on hälytettävissä arkiöisin 200 ja viikonloppuisin 150 työntekijää.

Tarkkailuvuorossa olevan rakennusviraston työnjohtajan tehtäviin kuuluu seurata vuoronsa aikana sääpalvelua ja tarvittaessa lähteä tarkastuskierrokselle. Jos Helsingin kadut tarvitsevat hiekoitusta tai aurausta, viimeistään tunnin kuluttua työnjohtajan kutsusta varalla olevat työntekijät auraavat ja hiekoittavat kaupungin katuja.

Helsingin kadut on jaettu kolmeen luokkaan hoitotason mukaan. Ensin hoidetaan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kokoojakadut. Ne aurataan päivisin 3–4 tunnissa töiden aloittamisesta ja yöllisen lumisateen jälkeen aamuseitsemään mennessä. Asuntokadut ovat vuorossa vilkkaampien katujen jälkeen. Asuntokatujen jalkakäytävät aurataan kahdeksassa tunnissa, ja ajoratojen auraukseen on käytettävissä kolme vuorokautta.

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2001, että jalkakäytävien talvihoito siirretään vaiheittain kiinteistöiltä kaupungin vastuulle. Kustannukset kaupungin tehtäviksi siirtyneistä töistä laskutetaan kiinteistöiltä. Muutos koskee vain esikaupunkialueita, joten kantakaupungissa kiinteistöt hoitavat jalkakäytävänsä jatkossakin. Osan katujen hoidosta rakennusvirasto tekee omana työnään ja osan se tilaa yksityisiltä urakoitsijoilta.

Kuntalaisten palautteita katujen talvikunnossapitoon liittyvistä asioista ottaa vastaan rakennusviraston asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköisesti. Asiakaspalvelun kautta annettu palaute käynnistää tarvittavat hoitotoimenpiteet nopeammin, eikä työnjohdon aika kulu puhelimessa. Rakennusviraston asiakaspalvelu ottaa puheluita vastaan arkisin klo 8.15–16, paitsi pe klo 9–15, puh. (09) 310 39 000.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi