HKL:n suunnitelmissa uusia liikenneyhteyksiä myös Mellunkylään

   


Joukkoliikenteen kysyntä erityisesti Helsingin poikittaisliikenteessä on kasvanut voimakkaasti. Myös kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostosta poikittaisessa liikenteessä 13 prosentista 17 prosenttiin.

Nyt valmistuneessa Helsingin poikittaisen bussiliikenteen kehittämissuunnitelmassa käydään läpi poikittaisen bussiliikenteen nykytilaa ja ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Kehittämisselvitys annetaan tiedoksi joukkoliikennelautakunnalle 29.11.2007. Linjakohtaiset päätökset toimenpiteistä tehdään myöhemmin tarkemman suunnitelman jälkeen. Suunnitelmiin sisältyy linjan 57 jatkuminen Kontulaan asti sekä uuden seudullisen, poikittaislinjan Jokeri 2 (Vuosaari – Mellunmäki – Malmi – Myyrmäki) perustaminen.

Seuraavassa suunnitelmassa olevia ehdotuksia:

    * Perustetaan uusi poikittaislinja 56 Kannelmäestä Maunulan kautta Kalasataman metroasemalle. Linjaa liikennöitäisiin 15 min vuorovälillä vuoden 2009 syksystä alkaen.
    * Jatketaan linjaa 77A Vantaalle Tikkurilaan (n. 2010).
    * Linjaa 57 jatketaan Latokartanosta Kontulaan uuden liittymän valmistuttua (2010/2011).
    * Perustetaan uusi seudullinen, poikittainen runkolinja Jokeri 2 (Vuosaari – Mellunmäki – Malmi – Myyrmäki), joka ajaa idässä nykyisen 78 reittiä Malmille, sieltä Paloheinään ja Keskuspuiston ulkoilualueiden alta ajettaisiin tunnelissa Kuninkaantammeen ja edelleen Myyrmäkeen.
    * Sompasaaren maankäytön kehittämiseen liittyen linjat 50 ja 59 yhdistettäisiin samalla kun alueelle tulisi raitioliikennettä.

Linjastojärjestelyjen lisäksi useiden poikittaisliikenteen pysäkkien palvelutasoa tullaan nostamaan erityisesti odotustilojen ja sähköisen matkustajainformaation osalta.

Tutustu suunnitelmaanKontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi