Turvallisuuden tunne Mellunkylässä kohentunut vuodesta 2003Turvattomuuskokemukset omalla asuinalueella myöhään perjantai- ja lauantai-iltaisin peruspiireittäin vuosina 2003 ja 2006 (sisältää vastausvaihtoehdot melko turvaton, turvaton, ei uskalla liikkua (%)


Tietokeskus on julkistanut Martti Tuomisen, ”Siis tosi turvallinen paikka". Helsingin turvallisuuskysely vuonna 2006. Tuore kysely on toteuttu yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin hallintokeskuksen turvallisuusosaston kanssa. Edellisen, vuoden 2003 turvallisuuskyselyn tilasi Helsingin poliisilaitos ja sen toteutti Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö, joka raportoi vuonna 2005 kyselyn nimellä Helsinki - tutkimus helsinkiläisten turvallisuudesta ja Helsingin poliisin palvelukyvystä.

Turvallisuuden tunne Helsingissä kohentunut hieman

Muutokset turvallisuuden kokemuksissa Helsingissä ovat maltillisia vuosien 2003 ja 2006 välillä. Kehitys on monin paikoin positiivista, selviää vuonna 2006 tehdystä kyselystä. Myös Mellunkylässä turvallisuuden tunne on selvästi parantanut, vaikka parantamisen varaa vielä onkin.

Tuoreesta tutkimuksesta piirtyy esiin kolme huolestuttavaa seikkaa: nuoret naiset kokevat olonsa turvattomaksi, helsinkiläiset joutuvat useammin uhkailujen ja väkivallan kohteeksi kuin muiden suurten suomalaisten kaupunkien asukkaat ja turvattomuuden tunne on lisääntynyt erityisesti julkisen liikenteen käyttäjien parissa.

Omalla asuinalueella myöhään viikonloppuiltaisin jalkaisin liikkuminen on miesten kokemana muuttunut hieman turvallisemmaksi, mutta naisten turvallisuuskokemukset ovat kolmen vuoden takaisella tasolla. Sen sijaan asuinalueiden väliset erot ovat tasoittuneet jossain määrin.

Naisten kokema turvallisuustaso on kaupungin keskustassakin selvästi alempi kuin miesten, mutta molempien kokemukset ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan.

Liikennevälineet koetaan osin turvattomiksi

Edellisistä poiketen turvallisuus julkisessa liikenteessä, erityisesti liikennevälineissä, koetaan heikommaksi kuin vuonna 2003. Turvallisimmaksi koetaan liikkuminen bussilla ja vähiten turvalliseksi koetaan metro, jota käyttävistä naisvastaajista puolet kokee metrossa jonkinasteista turvattomuutta ilta-aikaan.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi