Asukasfoorumissa esiteltiin ja kyseltiin ajankohtaisista asioista


Vuoden ensimmäinen aluefoorumi järjestettiin maanantai-iltana asukas- ja kulttuuritila Mellarissa. Tilaisuuden aiheena oli "Mitä vuosi 2009 tuo tullessaan Mellunkylään". Paikan päälle tuli yli 80 asukasta kuulemaan, mitä ”Vetoa ja Voimaa Mellunkylään” -hanke* tuo tullessaan alueelle. Valtaosa foorumiin osallistuneista oli mellunmäkeläisiä. Ilmeisesti kotikulmilla pidetty tilaisuus vetää. Hyvähenkisen tilaisuuden vetäjänä toimi Raine Manninen, joka omalta osaltaan piti huolen siitä että tilaisuus säilyi intensiivisenä, välillä jopa hauskana.

Avauspuheenvuorossaan Mellunmäki-Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Lampi piti alustuksen Mellunkylän ja sen osa-alueiden tulevaisuuden näkymistä. KontuKeskus ry:n Larri Helminen vuorostaan selvitti Vetoa ja Voimaa -hankkeen taustoja ja tämänhetkisiä suunnitelmia vuodeksi 2009.

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään

Tärkeätä Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hankkeessa on vuorovaikutuksen lisääminenalueen asukkaiden, luottamushenkilöiden, virkamiesten ja yrittäjien kesken. Yhtenä keskeisenä työkaluna tässä lähidemokratia -työssä ovat aluefoorumit, joissa yhdessä käsitellään alueen ajankohtaisia asioita. Hankkeessa pyritään myös parantamaan alueellista viestintää mm. Mellunkylän nettisivuston www.alueportaali.net -sivuston, Mellunkylä -lehtien ja NettiTV-lähetysten avulla. Oleellista Vetoa ja Voimaa Mellunkylään hankkeessa on taata asukas- ja kulttuuritilojen toiminta mm. palkkaamalla alueelliset koordinaattorit Mellariin ja Kontulaan. Lisäksi suunnitelmissa on Kontulan ostoskeskuksessa uuden yhteistilan kehittäminen. Maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia halutaan lisätä mm. syksyllä järjestettävän seminaarin muodossa. Tapahtumien osalta panostetaan toistamiseen järjestettävään FillariFestariin toukokuussa ja uuteen EtnoFestari -tapahtumaan heinäkuussa. Myös yrittäjyyttä pyritään kannustamaan kesäkuussa järjestettävän yrittäjäpäivän kautta. Suunnitelmissa on niin ikään kestävää elämäntapaa ja asumista koskevien toiminta- ja palvelumallien kehittäminen

Edelliseen liittyen aluefoorumissa käytiin läpi Mellunkylän vuoden 2009 alustavaa tapahtumakalenteria, joka sisältää näillä näkymin mm. kahdeksan aluefoorumia, neljät eri festarit, kolmen Mellunkylä -lehden ilmestymisen ja yhden seminaarin sekä lukuisia muita tilaisuuksia.

Kyselytunnilla esillä mm. metron automatisointi ja ilotulitteet

Foorumin yhteydessä järjestetyssä kyselytunnissa asukkaiden kysymyksiin vastasivat Mellunkylässä asuvat kaupunginvaltuutetut Risto Rautava (kok), Hannele Luukkainen (kok), Pekka Saarnio (vas) ja varavaltuutettu Jouko Malinen (SDP). Kysymyksiä esitettiin useammasta aiheesta...

- Onko Mellunkylä alueena luonteva kokonaisuus? Muutama osallistuja haluaisi erottaa Mellunmäen omaksi kaupunginosaksi. Valtuutetut korostivat vastauksissaan mm. kaupunginosan yhteistä historiaa ja alueen kylämäistä yhteisöllisyyttä.

- Kun työttömyys on jälleen lähtenyt kasvuun, tulevatko kaljakuppilat taas täyttymään? Mitä kaupunki tekee estääkseen sen? Valtuutetut kertoivat, että kaupunki tekee kaikkensa pitääkseen mm. rakennustoiminnan ja muut investoinnit pyörimässä, jotta työpaikat säilyisivät. Tarkoitus on suosia työllistäviä investointeja. Edellisestä lamasta on otettu oppia eikä samoja virheitä haluta toistaa. Kaveria ei jätetä.

- Voisiko järjestää enemmän toimintaa, jossa maahanmuuttajat ja kantaväestö olisivat yhdessä? Tähän vastattiin, että Vetoa ja Voimaa Mellunkylään –hanke pyrkii juuri tähän ja järjestää huhtikuussa aluefoorumin maahanmuuttajien tilanteesta, heinäkuussa EtnoFestarin Kontulan ostarilla ja syksyllä seminaarin aiheesta. Mellarissa pyörii jo paljon toimintaa sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle. Risto Rautava mainitsi, että maahanmuuttajien Suomen kielen opetusta lisätään opetusviraston, työväenopiston ja kesäyliopiston yhteistyöllä.

- Tuleeko Mellunmäkeen apteekki? Tähän tiesi Pertti Lampi kertoa, että tulee, mutta kuinka pian on toinen juttu. Tämän vuoden aikana kuitenkin.

- Toteutuuko metroliikenteen automatisointi, ja miten siinä on otettu huomioon matkustajien turvallisuus? Miksi asukkailta ei ole kysytty mielipiteitä? Valtuutetut kertoivat, että automatisointia on todella suunniteltu. He eivät pitäneet tätä uhkana turvallisuudelle, koska silloin riittää paremmin henkilökuntaa valvontatehtäviin. Sen sijaan siihen ei vastattu, miksi asukkailta ei ole kysytty mielipiteitä.

- Voisiko metron hätänumeroon saada lyhyempi puhelinnumero? Nykyinen on hätätilanteessa liian pitkä ja vaikeasti muistettava. Vastauksista päätellen tästä asiasta kannattaa tehdä aloite, jollei viesti sitten mennyt näinkin jo perille.

- Voisiko joulun jälkeistä ”talvisotaa” eli ilotulitusten käyttöä rajoittaa? Kun keskustassa kiellettiin ilotulitukset, nyt tultiin mm. Mellunmäkeen ja Kontulaan ampumaan raketteja. Meteli oli sietämätön ja kesti pahimmillaan toista viikkoa lähes taukoamatta. Pitäisikö esimerkiksi ilotulitteiden myyntiaikaa ja käyttöä rajoittaä? Tästä aiheesta tehtävään aloitteeseen valtuutetut lupasivat suhtautua myönteisesti.

Tilaisuuden lopuksi asukkaat toivotettiin tervetulleeksi seuraavaan, Mikaelin kirkon seurakuntasalissa maanantaina 9.3. järjestettävään asukasfoorumiin. Silloin aiheena ovat aina ajankohtaiset terveysasiat.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi