Kevään viimeisessä aluefoorumissa aiheina olivat Kontulan keskus ja täydennysrakentaminen
Kevään viimeinen Mellunkylän aluefoorumi keräsi Vesalan ylä-asteelle runsaat 60 kaupunkisuunnittelusta kiinnostunutta asukasta. Tilaisuuden aluksi kaupunkisuunnitteluvirasto piti virallisen asukkaiden kuulemistilaisuuden Kontulan keskuksen täydennysrakentamisesta. Tämän jälkeen esittelyssä oli mm. kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien renesanssi -hanke, jossa tavoitteena on saada peruskorjauksella ja täydennysrakentamisella kaupunginosat elinvoimaiseksi.

Kontulan suunnitelmissa asukkailla huoli lapsista ja vanhuksista


Kontulan keskuksen asemakaavan muutostyö on vireillä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja alueelle on valmistunut asemakaavaluonnos. Siinä Kontulan ostarille ja lähialueelle suunnitellaan asuntoja mm. Kontulantien varteen ja uutta paikkaa kirjastolle. Nykyinen ostoskeskus säilyy ja sitä on mahdollista hieman laajentaa. Ostoskeskuksen uusinta osaa on mahdollista täydentää korottamalla ja liityntäliikenteen terminaali ja liityntäpysäköintijärjestelyt uudistetaan.

Kaiken kaikkiaan - muutamaa soraääntä lukuunottamatta - suunnitelmaan suhtauduttiin myötämielisesti. Eniten huolta huolta tuntui aiheuttavan esteettömän liikkumisen toteutuminen ja pysäköintipaikkojen riittävyys. Jälleen kerran myös "Kontula-talon" toteutumista esitettiin, nyt myös paikkana lasten ja nuorten kulttuurille. Useammassa puheenvuorossa tuotiin esille huoli lasten vähenemisestä alueella. Tärkeätä on uuden suunnitelman avulla saada uusia asukkaita Kontulaan, myös lapsiperheitä. -Kuten aikaisemmissa vastaavissa tilaisuuksissa, jälleen kerran otettiin esille ostarin pubien suuri määrä ja kysymys siitä, miksei niiden määrää voida rajoittaa. Ehkä selkeimmän vastauksen tähän kysymykseen antoi paikalla ollut poliisin edustaja, joka totesi aiheeseen liittyen tilojen omistajilla olevan laillisesti oikeus myydä tilansa kenelle haluaa ja parhaiten tarjoavalle taholle. Koska Kontulan ostarilla on kymmeniä liiketilojen omistajia, mitään keskitettyä mahdollisuutta valita ostarin toimijat ei näin olle valitettavasti ole.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto onvat esillä 12.6. saakka Kontulan kirjastossa, osoitteessa Ostostie 4. Suunnittelijat ovat lisäksi tavattavissa Kontulan kirjastossa keskiviikkona  3.6. klo 15–19. Lisätietoa aiheesta löytyy netistä kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta.

Mellunkylässä käynnissä esikaupunkien renesanssi

Mukana aluefoorumissa oli myös kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava sekä muita asiantuntijoita ja Mellunkylän päättäjiä. Rautava totesi lähivuosina olevan tärkeätä saada asukasyhteistyötä kehitettyä mm. Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hankkeen avulla. Myös mahdollinen metron linjaus Sipooseen Mellunmäen kautta tulee olemaan merkittävä asia Mellunkylälle ja sen kehittymiselle. Vaihtoehtoina tälle linjaukselle ovat metron reitti Vuosaaren kautta Sipooseen tai pikaraitiotie Itäväylää pitkin Sipooseen. Täydennysrakentaminen vuorostaan tarjoaa lähivuosina merkittävän mahdollisuuden saada uusia asukkaita Mellunkylään.

Täydennys- ja korjausrakentamiseen liittyvän puheenvuoron käytti NCC:n tytäryhtiön edustaja. Yhtiö on kehittänyt monimutkaisen korjausrakentamishankkeen toteuttamiseksi oman mallin, jossa joustavammalla tavalla voidaan toteuttaa korjausrakentamista. Asia on ajankohtainen, koska useita Mellunkylään 60- ja 70-luvulla rakennettuja kerrostaloja odottaa putki- ja korjausremontit. Pitkällä aikavälillä esikaupunkien kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen liittyviä kysymyksiä tarkastelee kaupunkisuunnitteliviraston käynnistämä Mellunkylän renessanssi -hanke.

Mellunkylän renesanssin puitteissa täydennysrakentaminen on olemassaolevien teknisen huollon verkostojen, joukkoliikenneyhteyksien, julkisten ja kaupallisten palvelujen sekä urheilukenttien ja muiden liikkumis- ja harrastuspaikkojen osalta niin kaupungintalouden, globaalin ilmastonmuutoksen kuin ekotehokkuudenkin kannalta edullista rakentamista. Tärkeitä yhteystyökumppaneita ovat taloyhtiön ja kaupungin muut hallintokunnat, asukkaat sekä alueen muut käyttäjät ja toimijat.

Mellunkylän renessanssin tavoitteena on, että Kivikosta, Kurkimäestä, Kontulasta, Vesalasta ja Mellunmäestä löytyy sopivia asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin ja asukkaat voivat löytää uuden asunnon omasta kaupunginosastaan. Kerrostalovaltaisilla alueilla tämä voi tarkoittaa että alueelle rakennetaan pientaloja ja perheasuntoja tai etsitään erilaisia asuinratkaisuja ikääntyville ihmisille. Lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä sellaisille väestöryhmille jotka viettävät paljon aikaa asuinalueella. Tavoitteena on myös että alueella on tulevaisuudessa vetovoimaisia ja houkuttelevia sijaintipaikkoja uusille työpaikoille ja yrityksille. Ympäristön viihtyisyys, asukasmäärä ja monipuolinen asuntotarjonta ovat myös yrityksille tärkeitä asioita. Myös pienyrityksillä tulisi olla paikkoja ja tiloja asumisen yhteydessä. Näiden monien tavoitteiden toteuttamiseksi Mellunkylän Renessanssissa tullaan keskittymään täydennysrakentamisen edistämiseen (toimitiloja ja asuntoja). Täydennysrakentamisen kautta Mellunkylään voitaisiin saada jopa 5000 asukasta lisää lähivuosikymmeninä.

Tärkeässä roolissa Mellunkylän renesanssin toteutumisessa ovat taloyhtiöt, jotka voivat tonttikohtaisella lisärakentamisella saada varoja tuleviin korjauksiin.
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi