Kontulan keskustaan suunnitellaan uusia asuntoja ja palveluja
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 24.9. kokouksessaan Kontulan keskuksen asemakaavan muutosluonnoksen jatkotyön pohjaksi.


Kaupunkisuunnitteliviraston valmistelema asemakaavan muutosluonnos mahdollistaa kaupunkikuvaa täydentävän uudisrakentamisen Kontulan keskuksessa ja sen lähialueella. Alueelle esitetään asunto-, toimitila- ja palvelurakentamista. Tavoitteena on ostoskeskuksen mittakaavaan ja muuhun ympäristöön soveltuva kaupunkimainen rakentaminen ja katutilojen ja muiden ulkoalueiden selkeä jäsentely. Nykyinen liityntäliikenteen terminaalialue muutetaan asuntokorttelialueeksi. Ostoskeskuksen Kontulantien puoleista osaa korotetaan asunnoilla ja/tai toimitiloilla ja laajennetaan uutta kirjastotilaa varten. Ostoskeskuksen pohjoisreunassa esitetään liiketilojen laajentamista ja asuntorakentamista nykyisille pysäköintialueille.

Olemassa olevien asuintonttien yhteyteen suunnitellaan täydennysrakentamista Kotikonnuntien ja Ostostien kulmaan ja Kotikonnuntien varteen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) hallitsemalle tontille. Keskeinen uimahallin ja nuorisotalon ulkoalueisiin rajautuvaa kallioista puistoaluetta laajennetaan siten, että sinne voidaan rakentaa jalankulkuyhteydet Kotikonnuntieltä, Ostoskujalta ja Ostoskeskuksen toritasolta. Ostoskeskuksen laajennuksena kalliopuiston reunaan sijoitetaan julkista rakentamista. Lisäksi alueelle tulee 230 liityntäliikenteen pysäköintipaikkaa ja myös ns. polkupyöräkeskus noin 200–400 polkupyörälle.

Kontulan keskus, asemakaavan muutosluonnosKontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi