Itä-Helsinki -palkinto Mellunkylän Vetoa ja Voimaa -hankkeelleItä-Helsinki -palkintotilaisuuteen osallistuivat mm. Mellunmäki-Yhdistyksen Pertti Lampi (vas.), sosiaaliviraston Eeva-Liisa Broman, kulttuurikeskuksen Ari Tolvanen, KontuKeskuksen Larri Helminen, mellunmäkeläinen kaupunginhallituksen pj Risto Rautava, Lions Club Helsinki Idän Jaakko Vuori, Itä-Helsingin Yrittäjien Riitta Antinmäki ja asuntoministeri Jan Vapaavuori.

Itä-Helsinki -palkinto on tunnustus merkittävästä työstä alueen tunnettavuuden, viihtyvyyden, harrastusten ja elämänlaadun lisäämiseksi sekä imagon nostamiseksi. Tänä vuonna Lions Club Helsinki Idän ja Itä-Helsingin Yrittäjien myöntämä palkinto luovutettiin 27.8. Stoassa Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hankkeelle, joka toimii Kivikko-Kontula-Kurkimäki-Mellunmäki-Vesala -alueella. Palkinnon jakoi ministeri Jan Vapaavuori.

Palkintoraadin jäsenet Riitta Antinmäki ja Jaakko Vuori kertoivat hankkeen luoneen lisää elinvoimaa Mellunkylän alueelle. Samalla se on herättänyt kiinnostusta yhteisiin asioihin ja voimistanut eri osapuolten keskinäistä vuorovaikutusta tavallisen mellunkyläläisen äänen kuulumiseksi ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Tavoitteena toimiva lähidemokratiamalli

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään on alueen asukas- ja yrittäjäjärjestöjen, alueella asuvien kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden sekä kaupungin virastojen yhteinen lähidemokratian kehittämishanke.Sen päätavoitteena on herättää kiinnostusta yhteisiin asioihin sekä voimistaa em. osapuolten keskinäistä vuorovaikutusta tavallisen mellunkyläläisen äänen kuulumiseksi ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Hanke kiinnittää huomiota myös niihin yhteisiin asioihin, joissa kansalaiset voivat itse, ilman viranomaisten apuakin, toimia aktiivisesti ja luoda alueelle lisää elinvoimaa. Hanke pyrkii myös saamaan mukaan maahanmuuttajia ja heidän järjestöjään. Näin toimiessaan hanke kasvattaa kansalaisten ja päättäjien ja viranomaisten keskinäistä sekä hankkeen osapuolten keskinäistä luottamusta eli sosiaalista pääomaa.

Hankkeen päätavoitteena on ollut kehittää kevyt ja toimiva lähidemokratiamalli, joka on vakinaistettavissa sekä siirrettävissä muihinkin kaupunginosiin. Hanke ei sellaisenaan siirrä päätösvaltaa alueelle, mutta luo edellytykset suoralle vuorovaikutukselle. Hanke pyrkii ennen kaikkea tuloksellisuuteen, ja useita parannuksia on toteutettu tai ne on saatu suunnitelmiin.

Aluefoorumeista tapahtumien kautta alueelliseen viestintään

Hanke järjesti Mellunkylässä viime vuonna kahdeksan aluefoorumia, joissa käsiteltiin alueen ajankohtaisia kysymyksiä terveyspalveluista ja maahanmuuttajalasten tilanteesta alueen täydennysrakentamiseen.

Hanke on omalta osaltaan edesauttanut Mellunkylän alueella kahden uuden asukastilan. Mellarin ja Kontulatalon käynnistämisen. Tiloista on nopeasti asukkaiden ja järjestöjen olohuoneita ja tapaamis- ja kokoontumispaikkoja, mikä on samalla vahvistanut alueen sosiaalisia verkostoja.

Lisäksi hanke on tukenut paikallisten toimijoiden järjestämiä ilmaisia ja avoimia kulttuuri- ym. tapahtumia, joiden kautta Mellunkylä ja sen osa-alueet ovat saaneet näkyvyyttä ja myönteistä uutisointia mediassa.

Hanke tukee myös alueellista viestintää, mm. Mellunkylä -lehteä ja nettiportaalia www.mellunkyla.fi

-Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke kuuluu ympäristöministeriön vetämään lähiöohjelmaan ja saa siten rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) 20 % kustannuksistaan. Lähiöohjelma on yksi valtion metropolipolitiikan neljästä kärkihankkeesta.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi