Piispa Irja Askola koki vierailun Mellunkylään avanneen näyn tulevaisuuden kirkkoon


 
Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola vieraili torstaina 26. huhtikuuta Mellunkylässä. Askola tutustui mm. Kontulan Symppikseen ja Vetoa & voimaa -hankkeeseen. Hän koki vierailun avanneen näyn tulevaisuuden kirkkoon, joka ei vain saarnaa sunnuntaisin, vaan hakeutuu vuoropuheluun ihmisten kanssa.
 
Mikaelin seurakunnan ja alueen asukastoimijoiden yhteistyönä toteutettu tapaaminen oli tunnelmaltaan innostava ja lämmin. Tilaisuuden aluksi Jorma Konttinen esitteli piispa Askolalle Kontulan Symppiksen toimintaa. Yhteiskunnasta syrjäytyneitä laaja-alaisesti tukeva toiminta teki Askolaan vaikutuksen.
 
Piispa Askola sai puolentoista tunnin tapaamisen aikana yleiskuvan asukastoiminnasta Mellunkylässä ja etenkin Vetoa & Voimaa -hankkeesta, jonka kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava esitteli. KontuKeskuksen Larri Helminen kertoi puolestaan Mellunkylän alueen tapahtumista.
 
Keskustelussa tuli toistuvasti esille maahanmuuttajataustaisten asukkaiden saaminen mukaan asukastoimintaan ja päätöksentekoon.  Itäisen sosiaaliaseman entinen päällikkö ja tehtävästä eläkkeelle jäävä Maaretta Pukkio toi esiin, että maahanmuuttajien osallistumiseen katsotaan liian supisuomalaisin silmin. Monissa maissa virkamiehet ovat epäluotettavia ja korruptoituneita, ja nämä kokemukset seuraavat mukana uuteen kotimaahan.
 
Piispa Askola kertoi tapaamisessa helsinkiläiseksi tulemisensa alkaneen Kontulasta. Hän asui opiskeluaikanaan 1970-luvun alussa kolme vuotta Porttikujalla. Askola sanoi loppupuheenvuorossa kokeneensa tapaamisen Mellunkylän asukastoimijoiden kanssa toimineen teologian oppituntina.
 
Hän tunsi kohdanneensa tulevaisuuden kirkon, joka elää kansalaisyhteiskunnan rytmissä. Tällainen kirkko ei järjestä yksistään jumalanpalveluksia, vaan osallistuu keskusteluun siitä, mikä on ihmisille hyväksi. Se ei pelkää erilaisuutta ja kunnioittaa vakaumusta.
 
Mellunkylän alueportaalille antamassaan haastattelussa piispa Askola arvioi, että kirkkoon kohdistuu Helsingin seudulla monenlaisia paineita.
 
”Kirkko on olemassa sitä varten, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja toinen toisensa. Tässä riittää haastetta, sillä kirkkoon kuuluminen ei ole enää itsestään selvyys eikä sosiaalinen pakko. Ihminen haluaa kuulua yhteisöön, jossa häntä tarvitaan.”
 
Askolan mukaan kirkon on ”opeteltava tarvitsemaan jäseniään”. Sen on myös opittava kohtaamaan eri kieliä puhuvia ihmisiä ja havaitsemaan, että ihmiset elävät monenlaisissa todellisuuksissa. Askola näkee, että teot puhuvat lopulta voimakkaammin kuin sanat ja saarnat.
 
Kirkon jäsenmäärä on laskenut Helsingissä viime aikoina nopeasti ja kirkkoon kuuluviin osuus mm. Mikaelin seurakunnassa lähestyy 50 prosenttia koko väestöstä. Askola mukaan on vaikea ennustaa, mitä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvan kirkkoon kuuluvien määrän lasku alle puoleen väestöstä vaikuttaa kirkon asemaan.
 
”Useimmissa maissa kirkon jäsenmäärä on huomattavasti pienempi kuin meillä. Silti kirkot toimivat hyvin. Näissä maissa kirkon palkattu työntekijämäärä on pienempi ja toiminnan toteuttamiseen osallistuvat kirkon jäsenet. Myöskään kirkon yhteiskunnallinen merkitys ja voima ei ole sen koosta kiinni.”
 
Kirkon on nähty voivan myös hajota, kun kiistat Raamatun tekstien tulkinnasta ja kirkon tehtävästä syvenevät. Piispa Askola näkee kirkon sanoman edellyttävän, että ”erilaiset ihmiset oppivat elämään yhdessä ja toimimaan samassa seurakunnassa”.
 
Mellunkylässä maahanmuuttajien ja heidän jälkeläisen osuus väestöstä on suuri. Piispa Askola muistuttaa, että kirkko on maailmanlaajuinen yhteisö, jota ei ole keksitty Suomessa. Hän näkee, että kirkko on olemassa erityisesti eri syistä ulkopuolisuutta tai syrjintää.
 
”On luonnollista, että kirkko kutsuu tiloihinsa ja toimintaansa mukaan maahanmuuttajia. On tärkeää, että emme suunnittele asioita heille tai heidän puolestaan, vaan yhdessä heidän kanssaan. He ovat kotoutumisensa asiantuntijoita, joita meidän kannattaa kuunnella. Rasistiset asenteet ja vihapuhe eivät kuulu kristitylle.”
 
Kirkko tekee piispa Askolan mukaan eri tavoin yhteistyötä muihin uskontokuntiin kuuluvien kanssa. Hän pitää tärkeänä, että ennakkoluulot ja väärinkäsitykset hälvenevät henkilökohtaisen tutustumisen kautta.
 
”On myös tärkeää, että tunnistamme sitä yhteistä, mikä kaikissa uskonnoissa on ja mikä kutsuu meitä toimimaan yhdessä vaikkapa nuorten syrjäytymisen tai vanhusten yksinäistymisen estämiseksi.”
 KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi