Hyviä uutisia Mellunmäestä: Kaupunki jatkamassa Mellarin toimintaaEilen torstaina 11.10. lähti kaupungilta tiedote medialle, jossa otsikolla "Kaupunki jatkamassa Mellarin toimintaa" kerrotaan Mellunmäessä sijaitsevan asukastila Mellarin jatkosta.

Kaupunki jatkamassa Mellarin toimintaa
 
"Helsingin kaupunki pitää tärkeänä kulttuuripalveluiden säilyttämistä Mellunmäessä. Alueen kulttuuri- ja asukastila Mellari sijaitsee vanhassa ostoskeskuksessa, jota kaavaillaan purettavaksi vuonna 2015. Kaupunki pyrkii löytämään toiminnalle korvaavat tilat ja vahvistamaan alueen palveluita muun muassa kirjastopalveluilla.
 
”Pidän tärkeänä, että Mellarin toiminta jatkuu yhteistyönä asukasjärjestöjen ja kaupungin hallintokuntien kanssa”, toteaa sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
 
Kaupunki etsii Mellarille korvaavia tiloja ja kehittää tulevaa toimintakonseptia yhdessä nykyisten ja uusien toimijoiden kanssa siten että kirjastokin on mukana. Myös Vantaa halutaan mukaan alueen palveluiden kehitystyöhön.
 
Kulttuuri- ja asukastila Mellari otettiin käyttöön alkuvuodesta 2008 paikallisen asukasjärjestön aloitteesta. Mellunmäki-yhdistys vetosi tuolloin alueen vähäisiin palveluihin ja sai kaupungilta ymmärrystä asialleen. Kaupungin omistama rapistunut tila kunnostettiin ja sen ylläpitämiseksi luotiin yhteistyöverkosto, jossa on asukasyhdistyksen lisäksi keskeisesti olleet mukana Helsingin kulttuurikeskus ja sosiaalivirasto.
 
Mellunmäen vanha ostoskeskus on päätetty purkaa muutaman vuoden sisällä, ja tilalle rakennetaan pääasiassa asuntoja. Palveluiden painopiste Mellunmäessä on siirtymässä metroaseman välittömään läheisyyteen. Muutoksiin liittyen on syntynyt epätietoisuutta Mellarin jatkosta, ja asukkaat ovat huolestuneet Mellarin toiminnan lopettamisesta.
 
Toimintavuosiensa aikana Mellari on osoittanut tarpeellisuutensa alueellisena keskuksena. Se on tarjonnut tilat erilaisille tapahtumille, kursseille, kokouksille, paikallisille kehittämishankkeille ja projekteille sekä sosiaaliviraston palveluille. Väheksyä ei voi myöskään Mellarin merkitystä asukkaiden omaehtoisena kohtauspaikkana."
 KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi