Kontulan ja Kivikon terveysasemien asiakasraadit palkittiin ansiokkaasta työstä Mellunkylän hyväksi

 
Kontulan 50-vuotispäivillä 18.3. Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -yhteistoimintaryhmä palkitsi Kontulan ja Kivikon terveysasemien asiakasraadit (käyttäjäraadit) ansiokkaasta työstä Mellunkylän hyväksi. Raatilaisten kesken arvottiin kaksi Innojok Oy:n lahjoittamaa Aurora-kirkasvalolamppua. Voittajia olivat Helka Koskinen Kontulan terveysaseman asiakasraadista ja Pirjo Hämäläinen Kivikon terveysaseman asiakasraadista. Palkinnot jakoi sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Jouko Malinen (SDP), joka painotti kiitospuheessaan raatilaisten työn tärkeyttä myös lautakunnan kannalta. Kurkimäessä asuva Jouko Malinen toimii myös Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -yhteistoimintaryhmässä. Palkinnot lahjoittanut maankuulu ja kansainvälistä mainettakin niittänyt design-yritys Innojok Oy sijaitsee Kurkimäessä. Sirrikujan toimitiloissa on myös edullinen tehtaanmyymälä. 
 
Asiakasraadit olivat osa demokratiapilottia Vetoa ja Voimaa Mellunkylään 2013. Asiakasraadeilla etsittiin uusia keinoja vaikuttaa alueen terveyspalveluihin, jotka ovat jatkuvasti puhuttaneet asukkaita. Kiitokset ansaitsevat myös Kontulan ja Kivikon terveysasemat myönteisestä suhtautumisestaan paikalliseen aloitteeseen sekä sosiaali- ja terveysviraston lähityön koordinaattori Pirkko Excell, joka käytännössä organisoi raadit.
 
Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisemassa pilottien arvioinnissa Kontulan ja Kivikon asiakasraateja arvioidaan mm. näin:
”Syksyn aikana toteutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa kaksi asiakasraatia Kontulan ja Kivikon terveysasemilla. Sekä raatilaiset että henkilökunta olivat tyytyväisiä kokeiluun ja raadit jatkavat toimintaa vuonna 2014. Yhtenä konkreettisena tuloksena on raadin tekemä aloite pitkäaikaissairaiden vertaistukiryhmien perustamisen tarve. Asia vietiin hallinnossa eteenpäin ja tällainen ryhmä aloittaa toimintaansa tammikuussa 2014.”
”Käyttäjäraatia kokeiltiin sosiaali- ja terveysviraston terveysasemapalvelujen parantamiseksi Kivikon ja Kontulan terveysasemilla. Molemmilla terveysasemilla raadit ovat kokoontuneet syksyn aikana 4 kertaa. Raatityöskentelyä on ohjannut terveysaseman henkilökunta. Asiakkaat ja henkilökunta olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Molemmissa raadeissa yhteistä toimintakäytäntöä rakennettiin samanaikaisesti ja pohdittiin kokoustekniikkaan ja viestintään liittyviä järjestelyjä. Raadeissa käsiteltiin terveysaseman palveluita henkilökunnan ja raatilaisten näkökulmista mm. erilaiset tutkimukset ja niiden saatavuus, ajanvaraus lääkärille yli terveysasemarajojen, terveydenhoitajan työnkuva, lääkärien vaihtuvuus, hoitoon pääsyn kiireellisyys ja sen arviointi sekä asiakaspalvelun laatu ja henkilökunnan suomen kielen taito. Raatilaiset kertoivat voineensa vaikuttaa mm. henkilökunnan asenteisiin tuomalla tietoa siitä, miten he potilaina kokivat erilaiset palvelut.”
 
Lähde: Stina Högnabba: Unelmia, pikavoittoja ja demokratiapöhinää. Helsingin demokratiapilottien tulokset. Helsingin kaupunki, Tietokeskus, Tutkimuskatsauksia 2014:1.
 KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi