Äänestä! Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke ainoa pääkaupunkiseudun edustaja valtakunnallisessa Demokratiapalkinto 2014 -yleisöäänestyksessäVetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke on ainoa pääkaupunkiseudun edustaja valtakunnallisessa Demokratiapalkinto 2014 -yleisöäänestyksessä.
 
Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa (4.2.2010) linjasi, että kansalaisyhteiskuntaa ja sen merkitystä tehdään tunnetuksi perustamalla vuosittainen demokratiapalkinto, joka voidaan myöntää kansalaisvaikuttamista, vapaaehtoistyötä tai osallisuutta edistävälle hankkeelle, toimenpiteelle, toimijalle tai innovaatiolle. Demokratiapalkinto myönnetään vuosittain eri teema-alueelle.
 
Vuonna 2014 jaettavalla Demokratiapalkinnolla halutaan palkita lähidemokratiaa vahvistava toimintatapa, kokeilu tai innovaatio, joka edistää kuntalaisten ja kansalaisten osallistumisoikeuksien toteutumista. Palkinnolla halutaan samalla kiittää kaikkia suomalaisia lähi- tai paikallisen osallistumisen ja vaikuttamisen parissa työskenteleviä.
 
Julkisuuden henkilöstä koostuva raati valitsee kolme palkittavaa ja neljäs palkittava valitaan yleisöäänestyksellä internetissä. Tässä yleisöäänestyksessä yksi viidestä ehdokkaasta on itähelsinkiläinen Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke - ainoana pääkaupunkiseudulta. Äänestä tästä!
 
Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke
 
Itähelsinkiläinen Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke on vuodesta 2009 lähtien vaikuttanut myönteisesti laajan ja väestörikkaan, lähes 37 000 asukkaan kaupunginosan asukkaiden ja järjestöjen elämään.
 
Vetoa ja Voimaa Mellunkylään on parantanut asukkaiden ja järjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin  päätöksentekoon. Se on lisännyt eri tahojen aloitteellisuutta ja omatoimisuutta kaupunginosaa koskevissa kysymyksissä. Vapaaehtoistyöhön perustuva hanke on parantanut hyvällä ja aidolla tavalla asukkaiden, järjestöjen, luottamushenkilöiden ja kaupungin hallintokuntien vuorovaikutusta ja yhteistyötä.  Myös tiedonkulku kaupunginhallinnosta  Mellunkylään sekä alueellinen viestintä ovat parantuneet merkittävästi. Mellunkylällä on oma  alueportaali (www.mellunkyla.fi) ja kahdesti vuodessa ilmestyvä korkeatasoinen kaupunginosalehti. Mellunkyläläisten aktiivien aikoinaan perustama kaupunginosaradio lähettää ohjelmia Lähiöradion taajuudella.
 
Ihmisten kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen on kasvanut hankkeen ansiosta. Säännöllisesti järjestetyt aluefoorumit ja asukasillat ovat koonneet laajasti asukkaita keskustelemaan ajankohtaisista  teemoista. Toiminta katsoo tulevaisuuteen, mikä on näkynyt muun muassa perheiden ja koululaisten kanssa toteutetuissa yhteistyöhankkeissa. Vetoa & Voimaa Mellunkylään on osallistunut myös Aalto-yliopiston tutkimushankkeeseen Lähiö 2072,  ja avustanut Kansallisteatteria Reittejä Kontulaan -projektin näytelmien toteutuksessa. Hanke on järjestänyt tilaisuuksia, joissa maahanmuuttajat ovat voineet esitellä omaa kulttuuriaan.
 
Mellunkylässä on toteutettu mm. yhteistyössä sosiaali-ja terveysviraston kanssa kaksi asiakasraatia Kontulan  ja  Kivikon  terveysasemilla. Alueella toimii myös pitkäaikaissairaiden vertaistukiryhmiä, joiden perustamista Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke on edistänyt.
 
Vetoaja Voimaa Mellunkylään -hankkeessa on vuodesta 2009 toiminut yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu noin 20 aktiivia. Ryhmä koostuu luottamushenkilöistä ja alueen asukas- ja yrittäjäjärjestöjen edustajista. 
 
Kaupungin eri hallintokuntien edustajat ovat osallistuneet kokouksiin, kun niissä on käsitelty heidän vastuualueensa aiheita. Kaupungin aluetyöntekijä on toiminut ryhmän koollekutsujana, organisaattorina, dokumentoijana ja tiedottajana. Yhteistoimintaryhmässä on käsitelty alueelta nousseita asioita kuten esimerkiksi leikkipuisto Lammen lakkautusuhkaa tai Kivikon kivimurskaamon rakentamissuunnitelmia.
 
Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hankkeen yhteistoimintaryhmä ja sen tapa tehdä yhdessä asioita - oli kyse sitten asukkaista ja heidän edustamistaan  järjestöistä, poliittisten puolueiden luottamushenkilöistä, alueen yrittäjistä tai kaupungin  virkamiehistä  ja  -naisista - on poikkeuksellinen ja kevyt demokratiamalli alueellisten asioiden eteenpäin viemisessä. Hankkeessa kaikki hyötyvät yhteistoiminnasta.
 
Onnistuneet yleisötapahtumat ovat osa vuosittaista toimintaa. Niiden merkitys alueen eri-ikäisille ja eritaustaisille asukkaille on vuosien mittaan kasvanut. Tapahtumat ovat auttaneet suuresti alueellisen lähidemokratian kehittämisessä. Vuotuiseen tapahtumakalenteriin kuuluvat esimerkiksi lukuisat suuret taahtumat kuten KontuFestari, OstariFestari, Skidirock ja Mellunkylän Joulupuisto.
 
Yhteistoimintaryhmä on vahvistunut ja juurtunut alueen toimintamalliksi. Toiminta on tukenut alueen maahanmuuttajaväestön integroimista ja eri kulttuureiden näkyväksi tulemista Itä-Helsingissä. Tulosten saavuttamista on auttanut merkittävästi toiminnan pitkäjänteisyys sekä kaupungin aluetyöntekijän työpanos.
 
Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke sai vuonna 2010 Itä-Helsinki -palkinnon.
 KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi