Kontulan Kalliopuistosta kaupunginosapuisto

 
Kontulan ostoskeskuksen tuntumassa olevasta Kostinkalliosta on julkaistu yleissuunnitelma, jonka mukaan rähjäisestä ja vaikeasti saavutettavasta puistosta muokataan esteetön ja viihtyisä kaupunginosapuisto. Puiston kehittämiseen ahkerasti osallistuneiden kontulalaisten mielipiteet ja ideat ovat myös luettavissa helppolukuisesta julkaisusta.   
 
Kalliopuiston suunnitelma on laadittu kaupungin eri hallintokuntien yhteistyönä. Suunnitteluun on liittynyt olennaisena osana monipuolinen vuorovaikutus alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.  Keväällä järjestettiin kolme asukastilaisuutta, joiden tuloksena syntyi sekä villejä ideoita puiston tulevaisuudesta että tarpeellisia korjauskohteita.
 
Lähtökohtana on liittää nykyisin Kontulan ostoskeskuksesta erillään oleva ja vaikeasti saavutettava Kalliopuisto toiminnalliseksi ja kaupunkikuvalliseksi osaksi Kontulan keskustaa. Kalliopuistosta tehdään vetovoimainen ja Kontulan identiteettiä vahvistava kaupunginosapuisto, josta voivat nauttia kaikki alueen asukkaat.
 
Ennen toteutusta kaupunkipuistosta laaditaan toteutukseen tähtäävät rakennussuunnitelmat. Jatkosuunnittelun ja toteutuksen aikataulu riippuvat eri hankkeiden rahoituksesta ja kunkin yhteistyötahon omista resursseista.
 
 
 KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi