Suomessa 66 % talouksista asuu omistusasunnoissa, Mellunkylässä asutaan postinumerossa 00940 37 % ja postinumerossa 00970 51 % omistusasunnoissa

 
Tänään julkaistusta Yle Uutisten laskurista voi katsoa, kuinka paljon asuinalueella on omistus- ja vuokra-asumista. Samalla näkee, millä tavalla alueen taloudet ovat jakautuneet vuokra- ja omistusasuntoihin sekä miten alueen asukkaat ovat jakautuneet ammattiasemansa kautta. Tämän asumislaskurin yksikkönä on talous, eli laskuri kertoo, kuinka monta taloutta asuu omistus- ja vuokra-asunnoissa. Tilastokeskusken määritelmän mukaan talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Talous ei siis ole sama asia kuin alueen asukasluku.
 
Yhteenvetona voidaan asumislaskurin antamien tulosten pohjalta todeta, että koko maan keskiarvoon verrattuna Mellunkylässä (Kivikko-Kontula-Kurkimäki-Mellunmäki-Vesala) asutaan (postinumerot 00940 ja 00970) kokonaisuudessaan huomattavasti enemmän vuokralla. Seuraavassa muutama poiminta asumislaskurista:
 
Koko maan postinumerot
833 667 vuokrataloutta, 1 696 096 omistustaloutta, asukkaita yht. 5 451 270.
Eli koko maassa 833 667 taloutta asuu vuokra-asunnoissa (32 %). 1 696 096 taloutta asuu omistusasunnoissa (66 %). 69 850 taloutta asuu muissa omistussuhteissa (3 %).
 
Ammattiasema, 5 451 270 asukasta:
Palkansaajat 39 %
Eläkeläiset 24 %
0–14-vuotiaat 16 %
Opiskelijat 8 %
Yrittäjät 5 %
Työttömät 5 %
Muut 4 %
 
Mellunkylän alueen postinumerot
 
Postinumero 00940
7 796 vuokrataloutta, 4 605 omistustaloutta,  asukkaita 25 367.
Eli postinumerossa 00940 yht. 7 796 taloutta asuu vuokra-asunnoissa (62 %). 4 605 taloutta asuu omistusasunnoissa (37 %). 208 taloutta asuu muissa omistussuhteissa (2 %).
 
00940 -alueen ammattiasema, 25 367 asukasta:
Palkansaajat 38 %
Eläkeläiset 22 %
0–14-vuotiaat 16 %
Opiskelijat 9 %
Työttömät 7 %
Muut 6 %
Yrittäjät 2 %
 
Postinumero 00970
2 649 vuokrataloutta, 2 800 omistustaloutta, asukkaita 10 641.
 
Eli postinumerossa 00970 yht. 2 649 taloutta asuu vuokra-asunnoissa (48 %). 2 800 taloutta asuu omistusasunnoissa (51 %). 90 taloutta asuu muissa omistussuhteissa (2 %).
 
00970 -alueen ammattiasema, 10 641 asukasta
Palkansaajat 42 %
Eläkeläiset 24 %
0–14-vuotiaat 13 %
Opiskelijat 7 %
Työttömät 6 %
Muut 5 %
Yrittäjät 2 %
 
Yle Uutisten laskuri löytyy tästä
 KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi