Asukkaillemme... (Keskustelut)


Kandee tutustua Kirjoitettu 5.10.2010 15:55

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Uudistus toteutettiin lain kokonaisuudistuksena, jossa koko asunto-osakeyhtiölaki on kirjoitettu uudelleen. Uudessa laissa on pyritty harmonisoimaan lainsäädäntöä vastaamaan oikeuskehitystä, oikeuskäytäntöä, voimassa olevassa laissa havaittuja puutteita sekä jo aiemmin voimaantullutta osakeyhtiölakia.

Uudistuksessa selvennetään mm. päätöksentekoa yleisesti ja esim. hissien rakentamisessa, osakkeenomistajan määräämisoikeutta huoneistostaan sekä ongelmakohdiksi usein muodostunutta rajanvetoa yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuussa.

Laissa selvennetään osakkeenomistajan ja taloyhtiön vastuurajaa, osakkeenomistajien itsensä tekemiä muutostöitä ja kunnossapitoa sekä tätä koskevaa päätöksentekoa.

Uudessa laissa on myös korostettu osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatetta sekä sen huomioonottamisesta päätöksenteossa.

Laissa on selvennetty myös osakkeenomistajan ja yhtiön välistä oikeussuhdetta tarkistamalla yhtiön päätösten moittimista koskevia sääntelyä sekä osakkeenomistajien ja yhtiön vahingonkorvausvastuuta.

MK Kirjoitettu 4.10.2010 12:46

Hyvä ajatus, ja jatkoa tuolle viime viikon tarpeelliselle vuokra-asumisfoorumille.

Asukas.... Kirjoitettu 4.10.2010 10:34

Voisimmeko järjestää Mellunmäessä esim. Mellarin tiloissa illan, jossa esiteltäisiin uutta asunto-osakeyhtiölaki. Kirjoja aiheesta on paljon mm. itse lakiin, sen sovellutuksiin ja pykäliin. Myös taloyhtiöissä pitää muuttaa yhtiöjärjestykset kevään yhtiökokoukseen mennessä, joten tämä tieto on tarpeellista. Myös taloyhtiöiden hallituksien pitää kouluttaa itseään, ja yhtiölain muutokset ovat astuneet jo voimaan, vaikka taloyhtöillä ei ole vielä tietoa riittävästi siitäkään asiastamme. Esim. VVO:n entinen johtaja Ben Grass on joukkoineen kirjoittanut aiheesta kirjan, ja pyläkäviidakkoa voisi valaista kirjansa perusteelta Kuhanen, Pentti. Nämä kaksi kirjaa valaisevat hyvin mistä on kysymys, ja niitä julkaisee Kiinteistöalan Kustannus Oy. Asukasilta sopii sekä vuokra- että aso- että omistusasujillemme. Toivonkin, että Mellarin väki ottaa yhteyttä vaikkapa VVO:hon ja miksi ei - johonkin isännöitsijätoimistoon esimm. ISA toimii tällä alueella. Tämä kaikki tietenkin maksaa jotakin, luennot jne, mutta po tahot voisivat sponsoroida ne, eli VVO ja ISA yhdessä tms.??????????Nimimerkki:  
Viesti:  
       KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi