Jätteenpolttolaitos (Keskustelut)


Herbert W. Kirjoitettu 30.10.2008 12:44

Aivan aluksi haluan pyytää Kivikon, Jakomäen, Kontulan, Kurkimäen sekä Viikin Latokartanon asukkailta anteeksi sitä, että puolueeni edustaja teknisessä lautakunnassa äänesti tarjousvaltuuksien myöntämisen puolesta jätteenpolttolaitoksen rakentamisasiassa. Suunnitteilla oleva laitos ei kerta kaikkiaan sovi Kivikkoon - ei asukaspohjan, liikenteen, ympäristön eikä alueen virkistyskäytön vuoksi. Mikäli rakentamisasia teknisen lautakunnan päätöksestä huolimatta tuodaan valtuuston käsiteltäväksi, meidän asukkaiden on vain jatkettava ponnistelujamme viihtyisän asuinympäristömme puolesta.

Toni Kirjoitettu 28.10.2008 13:06

Hyvä jos päätös pitää. Eiköhän asia nouse uudestaan tapetille, kun uusi valtuusto aloittaa.

Marjut Kirjoitettu 28.10.2008 07:39

Hieno poliittinen päätös nykyisen valtuuston työlle. Tekninen lautakunta sai vihdoin pois pöydältä sinne "roikkumaan" uutta valtuustoa odottamaan jääneen Kivikon ongelmalaitoksen rakentamispäätöksen.
Tulos 5-4 oli tiukka mutta oikea. On nykyaikainen jätteenpoltto vaikka kuinka puhdasta ja turvallista ei se olisi sopinut mitenkään jo valmiiksi ahtaaseen Kivikon ja Kehä ykkösen risteysalueelle saati tuhansien lapsiperheiden auntojen naapuriksi

Kivikon jätteenpolttolaitos nurin Kirjoitettu 28.10.2008 07:22

HS 27.10.2008 19:21 kertoo

"Tekninen lautakunta hylkäsi maanantaina tarjousvaltuuksien myöntämisen Kivikon jätteenpolttolaitoksen rakentamisesta. Tarjousvaltuuksien hylkäämisen kannattajat voittivat äänestyksessä niukasti 5-4.

Kysymyksessä olivat Helsingin Energialle myönnettävät valtuudet YTV:lle jätteenpolttolaitoksen rakentamisesta Kivikkoon. Käytännössä päätös tarkoittaa, että tekninen lautakunta hylkäsi Kivikon jätteenpolttolaitoksen rakentamisen.

Hylkäämisen puolesta äänestivät Anna-Maria Kantola (sd), Antti Vuorela (sd), Hannele Salava (skp), Niina Konttinen (vihr) ja Hannu Elomaa (vihr). Tarjousvaltuuksien puolesta äänestivät teknisen lautakunnan puheenjohtaja Matti Hirvikallio (kok), Heidi Ruhala (kok), Ingvar Melin (rkp) ja Annukka Paasikivi (kesk)."

Juha Kirjoitettu 25.10.2008 13:13

Helsingin Energia aikoo rakentaa jätteenpolttolaitoksen Kivikkoon. Jätteenpolttolaitos vaikuttaa noin sadantuhannen pääasiassa Itä-Helsingissä asuvan terveyteen ja hyvinvointiin kielteisesti. Jos Helsingin Energia saa hankintasopimuksen, se rakentaa laitoksen Kivikkoon. Ehdotan, että jos Helsingin Energia aikoo toteuttaa suunnitelmansa itähelsinkiläiset sanoisivat irti sähkösopimuksensa sen kanssa ja vaihtaisivat sähkön toimittajaa. Usean tuhannen, ehkäpä yli kymmenen tuhannen sähkösopimuksen menettäminen voisi saada kaupungin liikelaitoksen ja eräät poliitikot miettimään uudestaan laitoksen sijoittamista Itä-Helsinkiin. On selvää, että anomukset ja adressit eivät auta, koska muiden kaupunginosien asukkaat eivät ole kiinnostuneita asiasta.

Satamasta itään Kirjoitettu 19.6.2007 08:19

Vuosaaren satama on iso hanke, mutta suuri osa siihen liittyvästä liiketoiminnasta menee näköjään Helsingin ulkopuolelle. Onko Sipooseen liittyvät hankkeet mahdollisesti osa tämän asian korjaamista?

Kontulan sivuilta Kirjoitettu 16.6.2007 09:11

Juha kertoo kontula.comissa:
Uudenmaan ympäristökeskus on tänään antanut lausuntonsa YTV:n jätevoimalaa koskevasta YVA ohjelmasta. Lausunto löytyy osoitteesta

http://www.ymparisto.fi/..ntentid=69588&lan=fi

ja se sisältää yhteenvedon YVA ohjelmasta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä. Kannattaa käydä lukemassa, lausunto on mielenkiintoista luettavaa. Siitä selviää kyllä helposti ja nopeasti se, että jätteenpolttolaitos ei nauti järin suurta kansansuosiota missään ehdotettujen sijoitusvaihtoehtojen ympäristöissä. Erityisen ilahduttavaa oli nähdä Itä-Helsingin alueelta tulleiden lausuntojen ja kommenttien runsaus. Laitoksen sijoittamista Kivikkoon vastustetaan siis laajalla rintamalla. Hyvä. Oli myös huojentavaa lukea, että myös Långmossebergenin sijoitusvaihtoehto ei ole myötätuulessa alueella olevan suurimittakaavaisen elintarviketuotannon vuoksi (mm. Fazer käyttää alueen pohjavettä). Tuo Vantaan kohdehan ei todellisuudessa ole kuin "kivenheiton" päässä Kivikosta - ja vastavuoroisesti Kivikko ei ole kaukana Fazerin ja Valion tuotantolaitoksista.

Lausunnossa todettiin, että YVA ohjelma on laadittu hankkeen mittakaavaan ja vaikutuksiin nähden liian ylimalkaiseksi ja siinä edellytettiin varsinaisessa arviointiohjelman toteutusvaiheessa huomattavasti yksityiskohtaisempia selvityksiä. Myös lausunnossa mainittujen asukkaiden ja muiden tahojen antaman palautteen huomioon ottamista edellytettiin ympäristövaikutusten arvioinnin aikana.

Nollavaihtoehto todettiin laittomaksi, sillä kaatopaikkajätettä on jo tehtyjen päätösten mukaisesti vähennettävä tulevaisuudessa. Käytännön keinot tähän ovat jättteen synnyn vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen ja vasta sen jälkeen polttokelpoisen jätteen polttaminen. Realiteetti lienee kuitenkin se, että polttolaitos on pakko rakentaa lain vaatimusten täyttämiseksi. Kysymys kuuluukin siksi: miksi YTV ei ole ottanut YVA ohjelmaan vielä 0++ vaihtoehtoa, eli polttolaitoksen rakentamista asutuksesta erilleen jonnekin muualle kuin nyt esillä olleisiin neljään paikkaan tai 0+ vaihtoehdon mukaisesti Lohjalle? Mielestäni myös tämä "musta hevonen" vaihtoehtona ansaitsee tulla tutkituksi. Eräs varteenotettava vaihtoehto voisi olla uuden jätteenpolttolaitoksen rakentaminen Riihimäelle rakennettavan ongelmajätteenpolttolaitoksen viereen. Logistiikka rautateitä myöten olisi jo valmiina. Pääkaupunkiseudun siirtokuormausasemat rautatiekuljetuksia varten voitaisiin perustaa helposti Pasilaan maaliikennekeskuksen ja ratapiha-alueen yhteyteen sekä Vuosaaren satamaradan varteen. Myös Kirkkonummi ja pääradan varsi voisivat olla mahdollisia siirtokuormausasemien sijoituspaikkoja. Miksi tätä vaihtoehtoa, kutsuttakoon sitä nyt vaikka 0++ vaihtoehdoksi, ei ole otettu esiin julkisuudessa? Ympäristövaikutuksiltaan tämä olisi kokonaisuudessaan ilmeisesti kaikkein haitattomin.


TOMMI Kirjoitettu 15.6.2007 16:27

Kivikkoa parempi vaihtoehto on kehä 3 ja porvoonväylän risteyksen lähitienoo, koska vallitsevat lounaistuulet vievät savu ja mahdolliset päästöhaitat sipoonkorpeen. Sähkölinjat ovat vieressä ja itään laajeneva asutus ja teollisuus voisi käyttää tulevan kaukolämmön ainakin talvella ja osin kesälläkin. Liikennejärjestelyt vaatisivat laajemmat liittymät mahdollisine hidastus- ja kiihdytyskaistoineen, ettei tulisi ruuhkia.

Ylläpito Kirjoitettu 11.6.2007 08:36

www.kontula.com -sivustossa käydään ja on käyty laaja keskustelu uuden jätteenpolttolaitoksen mahdollisesta sijoittamisesta Kivikkoon.Nimimerkki:  
Viesti:  
       KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi