Mellari (Keskustelut)


OVATKO VANHUKSET PELINPPULOINA ? Kirjoitettu 13.1.2017 00:14


Vanhustenhoidon robotiikka arkipäiväistyy 10 vuodessa – korkea hinta voi johtaa eriarvoistumiseen ?

Kotimaa | 11.01.2017

ROBOTIT TULEVAT. En näe robottien korvaavan vanhustenhoidossa ihmisiä ja sosiaalisia suhteita, sanoo Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtava tutkija, dosentti Jaana Leikas. Aiheesta on hänen mukaansa kuitenkin tärkeä keskustella, ja keskustellaankin.


Palvelurobotti Pepper ja älyrollaattori ovat esimerkkejä vanhustenhoitoon ja ikäihmisten arkeen suunnitellusta uudesta teknologiasta. Edessä älyrollaattorin kanssa työskennellyt VTT:n erikoistutkija Olli Kuusisto.
En näe robottien korvaavan vanhustenhoidossa ihmisiä ja sosiaalisia suhteita, sanoo Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtava tutkija, dosentti Jaana Leikas. Aiheesta on hänen mukaansa kuitenkin tärkeä keskustella, ja keskustellaankin.
– Kone tekee sen, mihin se on opetettu. Sillä ei ole samanlaista tilannetajua kuin ihmisellä, Leikas sanoo.
Väestön ikääntyessä vanhustenhoitoon tarvitaan yhä enemmän avustavia innovaatioita. Kotona asuvien ikäihmisten määrän lisääntyessä vanhusten arkea helpottavan robotiikan kysyntä tulee myös kasvamaan.
Tällä hetkellä robotit auttavat Suomessa jo raskaissa fyysisissä hoitotyön tehtävissä etenkin naisvaltaisilla aloilla. Ne on otettu hyvin vastaan, sillä robotiikka vapauttaa Leikaan mukaan hoitajien työaikaa oleelliseen, eli potilaiden kohtaamiseen.
Leikas uskoo, että potilaiden nostamisessa avustavat tukirangat tulevat yleistymään huomattavasti jo lähitulevaisuudessa.
Hinta on yleistymisen esteenä Suurempi kysymys on Leikaan mukaan se, onko kaikilla vanhuksilla tulevaisuudessa tasa-arvoinen mahdollisuus elämää helpottavaan teknologiaan.
VTT:llä on hänen mukaansa pitkään pohdittu, miten digitaalista kuilua saataisiin tulevaisuudessa hallittua.
– Varmaa on, etteivät vanhukset tule aivan heti pääsemään tässä samalle viivalle. Se voi hyvinkin johtaa eriarvoistumiseen, Leikas sanoo.
Suomessa kehitellyn liikuteltavan Double-etäyhteysrobotin, tuttavallisemmin Tuuli-robotin avulla ikäihmiset voivat keskustella omaistensa kanssa etäältä ohjattavan ruudun kautta.
VTT:n erikoistutkija Antti Tammelan mukaan Tuulia vielä vähän pelätään, sillä se muistuttaa lähinnä kahdella pyörällä itsekseen liikkuvaa televisiota.
Hoitajat olivat kokeilun jälkeen Tammelan mukaan sitä mieltä, että Tuulin kaltaiset etäyhteysrobotit tulevat yleistymään nopeastikin.
Este laitteiden yleistymiselle on kuitenkin vielä hinta, sillä Tuulista saa tällä hetkellä maksaa 2500 euroa.
– Toisaalta kyse on siitä, kuinka kovan hinnan kukin laskee yksinäisyydelle, Tammela sanoo.
Puhuvalla ja reagoivalla sosiaalisella Pepper-palvelurobotilla taas on silmät, suu ja kymmenkertainen hinta Tuuliin verrattuna.
Pepper rullaa eteenpäin renkailla, puhuu, kuuntelee ja ottaa kontaktin ihmiseen.
– Jalat todettiin epäkäytännöllisiksi jo kauan sitten, Tammela sanoo.
Pepper vaikuttaa varsin sympaattiselta ja sen voisi tulevaisuudessa ohjelmoida esimerkiksi käyttämään kodinkoneita ja sulkemaan valoja.
Terapiarobotit apuna muistisairaiden hoidossa
Japanissa ovat viime aikoina yleistyneet etenkin muistisairaiden hoidossa käytettävät leluja muistuttavat terapiarobotit.
VTT:n erikoistutkija Marketta Niemelän mukaan Suomessa vastaavia Paro-terapiarobotteja on jo käytössä kymmenissä hoitokodeissa.
Hylkeen näköisten ja pehmeiden terapiarobottien on tutkimuksissa todettu muun muassa syventävän vuorovaikutusta hoitajan ja potilaan välillä.
Toinen Suomessa yleistynyt robotiikan esiaste ovat lääkejakeluautomaatit, jotka ovat jo käytössä useissa kunnissa. Automaatti ilmoittaa vanhukselle, kun on aika syödä lääkkeet.
Jos potilas ei jostain syystä ota lääkeannosta, lähettää automaatti hälytyksen vanhuksen omaiselle tai kotihoitajalle.
Kun tavalliseen rollaattoriin taas lisätään antureita, voi niiden avulla mitata vanhuksen päivärytmiä ja laskea päivittäinen askelmäärä.
Pienellä kehittelyllä rollaattori pystyisi myös mittaamaan käyttäjän puristusvoimaa, varoittaa tielle tulevista kuopista ja kontrolloida apumoottorin avulla menopelin vauhtia ylä- ja alamäissä.
Liiketunnistimilla kerätään tietoa Palvelurobottien lisäksi ikäihmisten hoitoon on vähitellen tulossa myös niin kutsuttua passiivista teknologiaa. Esimerkkejä tästä ovat lieteen ja hanoihin asennettavat turvavahdit, kaatumishälyttimet ja unta seuraavat patjat.
Jonkin verran Suomessa on jo käytössä esimerkiksi kotiin asennettavia liiketunnistimia. Niiden avulla ikäihmisten elämästä saadaan irti tärkeää tietoa.
Poikkeavuudet normaaleissa rutiineissa voivat kertoa toimintakyvyn heikkenemisestä. Öinen rappukäytävään kurkkiminen voi Niemelän mukaan kertoa esimerkiksi alkavasta muistisairaudesta.
Niemelän mukaan robotiikka kehittyy Suomessa hitaasti, mutta vakaasti. Kymmenen vuoden kuluttua se on hänen mukaansa jo melko arkipäiväistä vanhustenhoidossa ja ikäihmisten arjessa.
– Robotit eivät vain vielä ole niin hyviä, halpoja ja hyödyllisiä, että ihmiset ottaisivat niitä sankoin joukoin käyttöön. Tekniikassa on vielä paljon tekemistä.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen ...
2. www.kunnat.net/fi/asiant..itus/Sivut/default.aspx
3. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton uudistunut laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi julkaistiin 17.7.2013.

Vanhustenhuollon laatusuositukset velvoitteiksi - Lukijoilta - Turun ...
www.ts.fi/mielipiteet/lu..ositukset+velvoitteiksi
Lääninhallitusten selvitys on jälleen nostanut vanhustenhuollon epäkohdat otsikoihin. Kuten yleislääketieteen professori Sirkka-Liisa Kivelä (TS 13.9.) toteaa ...
Iäkkäiden palvelut - Sosiaali- ja terveysministeriö
stm.fi/iakkaiden-palvelut
Se ohjaa aluehallintovirastoja niin, että vanhustenhuollon valvonta ja siihen liittyvä ohjaus olisivat yhdenmukaisia koko maassa. Vanhustenhuolto (Valvira)
Vanhustenhuollon strategia 2008 – 2015 - Asukkaalle | kotka.fi
www.kotka.fi/instancedat..egia_2008_-_2015_1_.pdf

File Format: PDF/Adobe Acrobat VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA 2008 - 2015 ... 2.1 Valtakunnalliset tavoitteet ja laatusuositukset.....6 2.2 Vanhustenhuoltoon vaikuttavat Kotkan ...
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL
www.thl.fi/
THL:n pääjohtaja Juhani Eskola on tyytyväinen siitä, että nyt julkistetussa lakiluonnoksessa asiakkaan ja potilaan valinnanvapaus näyttäisi laajenevan ja ...
Julkaisut - Sosiaali- ja terveysministeriö
stm.fi/julkaisut
Julkaisut. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja -sarjassa julkaistaan teoksia, jotka tukevat STM:n johtamista, sisältöasioiden viestintää ja hallinnonalan ...
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen ...
julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69933
Nimeke: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi: Julkaisija: sosiaali- ja terveysministeriö: Päiväys: 2013
Hanna Tainio: Vanhustenhuollon laatusuositus : SUURTAMPERE
suurtampere.fi/2013/07/31/hanna-tainio-vanhustenhuollon-laatusuositus/
Vanhustenhuollon laatusuositukset tukevat merkittävällä tavalla uutta vanhuspalvelulakia. Se, kuinka paljon laki laatusuosituksineen parantaa ikääntyneiden ...
VANHUSTENHOIDON LAATUSUOSITUKSET PORISSA | Porin Eläkeläiset ry
www.porinelakelaisetry.k...com/blogi/2011/04/03/2
PERUSTURVALAUTAKUNTA 16.2.2011: ”Vanhuspalveluiden johtajan ehdotus: Annetaan aloitteesta seuraavaa lausunto: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ...

______________________________________________________________________

VANHUSTEN HYVÄ HOITO LAATUKÄSIKIRJOISSA
kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Jarvenpaa2006/5e337c_Jrvenp_Heikkinen_8595.pdf
Super: Vanhustenhoito on Suomen häpeätahra | Yle Uutiset | yle.fi
yle.fi/uutiset/3-5876842
Super: Vanhustenhoito on Suomen häpeätahra. Lääninhallitusten juuri julkaistut selvitykset vanhustenhuollon tilasta ovat valitettavasti totta, ja tilanne pahenee ...
131010 Kuntaliitto kuntien tehtävien kustannusvaikutukset TIEDOTELIITE ...
www.kunnat.net/fi/Kuntal..010_Kuntaliitto_kuntien tehtävien kustannusvaikutukset_TIEDOTELII...
File Format: PDF/Adobe Acrobat Vanhustenhuollon kehittäminen 44 14 44 ... Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset 2013 % ?0 Lisää kustannuksia jos turvakotipaikkojen määrää lisätään.
Päihdehuolto - Huittisten kaupunki
www.huittinen.fi/palvelu..lipalvelut/paihdehuolto
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen kuntaliitto ovat antaneet syyskuussa 2002 päihdepalvelujen laatusuositukset, ...
KK 1054/2010: Vanhusten laitoshoidon laatukriteerit | KAMU
kansanmuisti.fi/document/kk-1054-2010/
... tarkastelluista 1 237 vanhustenhuollon yksiköstä vain 149 ... Laatusuositukset perustuvat laajan asiantuntijajoukon hyödyntämiseen ja kuulemiseen suosituksia ...
Vanhustenhuollon laatu eduskunta 28.05.2009
elsilehto.files.wordpress.com/2013/10/vanhustenhuollon-laatu_eduskunta-28-05-2009.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat Vanhustenhuollon laatusuositukset on ensimmäisen kerran annettu 2001, ja on seurattu sitä, miten ne on otettu siellä kunnissa. Yllättävän hyvin.
Hoidokeista asiakkaita : Soininvaara
www.soininvaara.fi/2009/../hoidokeista-asikkaita/
Ministerinä annoin vanhustenhoidon laatusuositukset. Puhetta oli, että jos kunnat eivät paranna menoaan, suositukset muuttuvat asetukseksi.
Hylätty sairaala - Liian vanha sairaalaksi - Urbanex Ninja - Urban ...
urbanex.ninja/kohde/hylatty-sairaala-liian-vanha-sairaalaksi/
Nykyaikaisen vanhustenhuollon laatusuositukset olisivat vaatineet paikan täydellista remontointia. Kuntokartoitus kertoi ettei sellaista kannattanut tehdä.
VANHUSTYÖN TODELLISUUS – AUTTAKAA!
www.superliitto.fi/site/..us_kysely_13_6_2012.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat 4.1 Ikäihmisten palvelujen laatusuositukset 11 4.2 Omavalvonta yksityisissä sosiaalipalveluissa 13 4.3 ... julkisen että yksityisen vanhustenhuollon toimintaa.

__________________________________________________________________________

Akuutti | yle.fi | Arkistoitu
www.yle.fi/vintti/yle.fi/akuutti/arkisto2008.htm
Vanhustenhoidon laatusuositukset 20.5.2008. Vauvasirkus 8.4.2008. Verensokerit oikeaan tasapainoon 13.5.2008. Veteraanien kuntoutus 2.12.2008. Viimeiset sauhut, osa 6 ...
Risikko: Vanhuspalvelulakia vietävä sovitusti eteenpäin | Kokoomus
www.kokoomus.fi/uutiset/..va-sovitusti-eteenpain/
Viimeisimmät. Kokoomus täyttää tänään 98 vuotta! 9.12.2016. Kokoomuslainen visio maakuntauudistuksen jälkeisestä kunnasta. 8.12.2016. Sisäministeri Risikko ...
Eikö kunnan tarvitse noudattaa lakeja ??
www.sirkkaliisa.net/blogi/sirkkaliisa
Sirkkaliisa Virtanen, viimeisimmät Kirjoitukset Eikö kunnan tarvitse noudattaa lakeja ?? Vanhustenhuollon laatusuositukset julkaistiin toista kymmentä vuotta sitten.
Arja Juvosen Blogi
www.arjajuvonen.fi/blogi&tiedoteid=271
... Ikäihmisten ravitsemus ja vaikkapa Vanhustenhoidon laatusuositukset. Kuka tai ketkä vievät kaiken tuon ohjeistuksen kuntiin ja toimipaikkoihin?
www.hel.fi
www.hel.fi/static/helsin..el15_20100419_read.html
Helsingin vanhustenhuollon henkilökunnan mitoitusselvitys on tehty viimeksi ... ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevat laatusuositukset annettiin vuonna ...
Vanhuspalvelulain seuranta - Ikääntyminen - THL
www.thl.fi/fi/web/ikaant..huspalvelulain-seuranta
Ikäystävällinen yhteiskunta kykenee tarjoamaan kaikille iäkkäille mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen sekä turvaamaan elämän ...
Ikäihmisten palveluiden laatusuositukset ja vanhuspalvelulaki ...
seisakkeitamatkanvarrella.blogspot.com/2015/01/ikaihmisten-palveluiden.html#!
Laatusuositukset ovat kunnille ja kaikille ikäihmisten kanssa työskenteleville ohjaava ja tukeva palvelujen kehittämistyön ja arvioinnin väline.
Robotit vapauttamaan hoitajan aikaa ihmiselle | V-blogit
www.verkkouutiset.me/rob..itajan-aikaa-ihmiselle/
Myös työn alla olevat vanhustenhuollon laatusuositukset on uudistettava niin, että uusi teknologia saadaan edistämään hyvää vanhusten hoitoa, ...
⭐SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun
docplayer.fi/562572-Sosiaaliturva-laatusuositus-avoimuutta-vanhustenhuollon-suunnitteluun.html
Maaliskuu 5/2001 SOSIAALITURVA Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Hämeenlinna antaa vanhustenhuollosta palvelusitoumuksen Helsingin ...

__________________________________________________________________________

SuPerin puheenjohtaja: Vanhuspalvelulaista putosi pohja - SuPer
www.superliitto.fi/viest..elulaista-putosi-pohja/
Nyt henkilöstömitoituksia ohjaavat ikäihmisten palvelujen laatusuositukset ja ... Osa mitoitusten vastustajista myöntää vanhustenhuollon heikon ...
Eläkeläiset ry vaatii vaalilupausten lunastamista
www.elakelaiset.fi/fi/Ajankohtaista/?year=2011&skip=0&bullid=27
... että lakiin sisällytetään vanhustenhoidon laatusuositukset mukaan lukien ... Laissa on määrättävä vanhustenhuollon viranomaisvalvonnasta ja ...
Palveluseteli vanhusten palveluiden tarjonnassa
publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/37503/Palveluseteli vanhusten palveluiden tarjonnassa.pdf?sequence=1
Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Laurea Leppävaara Liiketalouden koulutusohjelma Lepistö, Laura Palveluseteli vanhusten palveluiden tarjonnassa
Eik kunnan tarvitse noudattaa lakeja ??
www.sirkkaliisa.net/blogi/rss_feed
Vanhustenhuollon laatusuositukset julkaistiin toista kymmentä vuotta sitten. Sen jälkeen on julkaistu ikäihmisten liikuntapalveluista ja monista muista asioista ...
Rönsyjen leikkuuta Ruotsin mallin mukaan – Kansan Uutiset
www.kansanuutiset.fi/art..a-ruotsin-mallin-mukaan
Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg kävi Hankenilla keskustelemassa Björn Wahlroosin ja Juhana Vartiaisen kanssa Suomen tulevasta talouspolitiikasta ...
KK 624/2016 vp
www.eduskunta.fi/FI/vask../Sivut/KK_624+2016.aspx
Etusivu Tällä hetkellä valittu; Kansanedustajat. Nykyiset kansanedustajat; Puhemies ja varapuhemiehet; Eduskuntaryhmät; Toimielimet; Kansanedustajan työ ja ...
Arja Juvosen Blogi
www.arjajuvonen.fi/blogi&vuosi=2013
Vanhustenhoidon laitospaikkojen vähentäminen taasen vanhuksille vanhustenhoidon vaikeutumista ja jopa ... Silloin julkaistaan uudet laatusuositukset, ...
Eläkeläiset ry vaatii eduskunnalta toimia köyhyyden torjumiseksi ...
www.kansanuutiset.fi/art..-koyhyyden-torjumiseksi
Eläkeläiset ry vaatii uudelta eduskunnalta ja uudelta hallitukselta toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi ja köyhyyden torjumiseksi. –Eläkkeissä se tarkoittaa ...
Hoitopörssi uutisiin - Markku Silvennoinen | Tietokirjailija
www.markkusilvennoinen.fi/kirjoitukset/I0048FFA2
... osaltaan aikaan pienen alkusysäyksen muutokselle. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi nopean valmistelun jälkeen vanhustenhoidon laatusuositukset.

__________________________________________________________________________

Keskustelua vanhustenhoidosta
jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40149/URN:NBN:fi:jyu-201211012836.pdf?sequence=1
TIIVISTELMÄ Keskustelua vanhustenhoidosta Teemoitteluanalyysi vanhustenhuollon nettikeskustelusta Katja Wuolijoki Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma
paskolammi | 4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site
paskolammi.wordpress.com/
Vuoden 2007 vaalikeskustelussa vanhustenhoidon tason parantaminen nousi kärkiteemaksi ja kaikki ... että pelkät laatusuositukset eivät turvaa vanhusten ...
”Onko tämä ainoa päätös, jota ette ole valmis perumaan ...
demokraatti.fi/onko-tama-ainoa-paatos-jota-ette-ole-valmis-perumaan-haatainen-hurjistui-rehulalle/
Laatusuositukset hoitajamitoituksineen kuuluvat ... että viime kaudella saatiin aikaiseksi vanhuspalvelulaki, ja vanhustenhoidon hoitajamitoitusta saatiin ...
VANHUSTEN PALVELUTALON LAATUMATKA
kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Jarvenpaa2008/4237fc_Jrvenp_perl_08.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat Laatusuositukset ja niiden mukaan toimiminen ovat tärkeässä osassa, kun kunnat valit- ... on, antaa tukea ja ohjausta vanhustenhoidon ajankohtaisiin kysymyksiin.
KANSALLISTEN TOIMINTAOHJELMIEN OHJAAVUUS NUORTEN ...
epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20151068/urn_nbn_fi_uef-20151068.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat jelu ja vanhustenhuollon laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksi anta-
⭐HARJAVALLAN KAUPUNKI VANHUSTYÖN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA ...
docplayer.fi/5099187-Harjavallan-kaupunki-vanhustyon-strategia-ja-toimintaohjelma-vuoteen-2016.html
Tavoitteet ja keinot/ Termien määrittely/ Vanhustenhoidon laatusuositukset 2017. 3 3 1 JOHDANTO Vanhustyön strategia pohjautuu Harjavallan kaupunkistrategiaan ...
Nasta 2 2015 by Naantalin kaupunki (page 6) - issuu
issuu.com/naantalin_kaupunki/docs/nasta_2_2015_issuu/6
... toimineen Anneli Lehtimäen mielestä ohjelma vie hoitotyötä juuri siihen suuntaan kuin uusi vanhuspalvelulaki ja vanhustenhuollon laatusuositukset ...
Ikäihmisten palvelut [Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja terveyspalvelut]
www.tampere.fi/sosiaali-..aihmisten-palvelut.html
Tietoa laajasti ikäihmisten palveluista, kuten kotiin annettavista palveluista, palvelusetelistä, päivä- ja virkistystoiminnasta, asumisesta, terveydestä sekä ...
Vanhustyön ammattilaisille | Vanhustyön keskusliitto
www.vtkl.fi/fin/toimimme..ustyon_ammattilaisille/
Vanhustyön ammattilaisille. Vanhustyön keskusliiton jäsenkenttä on laaja työllistäjä vanhuspalveluissa. Jäsenistöön kuuluu noin 340 toimijaa eri puolilta ...

____________________________________________________________
Meneekö Symmpis kii? Kirjoitettu 11.12.2016 19:50

Hei missä saa vaihtaa värkit jos symppis on kii? Onko Symppis auki niinku ennen vai ei? Voiskos joku laittaa ihan selvällä suomella tämän nyt ett tietäis. Meneeks se kii vai ei? joku sano et menis ja joku et ei mee

Marjut Kirjoitettu 29.11.2016 21:24

kysyjä pyytää kommenttia yli puolen miljoonan satsaukseen joka tehtiin 2007 vuonna....satsaus oli mittava mutta on sillä saatu näinä 9 vuonna paljon iloa asukkaille. tietty nyt tuntuu että olisi todella ollut parempi saada uudet tilat joita ei nyt oltaisi purkamassa....mutta nyt pitää yrittää saada tilat säilymään jotta ei tarvitse sijoittaa taas lisää rahaa

Mellari 680 000 €? Kirjoitettu 27.11.2016 18:51

Sen verranko siihen upotettiin, kun laitettiin käyttökuntoon aikanaan? Kyllä on uponnut Mellunmäkeen rahaa. Mitä sanoo Valokainen ja Marjut?

Valokaisen kommentti Kirjoitettu 20.11.2016 09:50

KHki kaupungin TULEVAAN Budjettiin pitää saada kohta, joka takaa Mellarille jatkorahoitusta...

Marjut Kirjoitettu 19.11.2016 14:36

miksi Valokaisen kommentti ei näy keskustelussa? näkyy vasemmalla alkuosa mutta sitä ei saa avattua kokonaan näkymään tuohon yläpuolell

Sami Kirjoitettu 29.8.2008 16:22

Hyvä jutska Mellari, isompi kuin Kontupiste. Hienoa ilmainen kahvikakkutarjoilu eilen.

Ari Tolvanen Kirjoitettu 28.6.2007 15:58

Tilakeskuksen hinta-arvio on noussut todella huikeaksi. Osin hintaa on nostamassa myös odotettua laajemmat peruskorjaukset, joita kaikissa muissakin ostarin tiloissa kohta puoleen joudutaan tekemään.
Kustannuksia yritetään nyt kuitenkin kaikin keinoin laskea. Se on viivyttänyt remontin alkua. Asukasjärjestöt ovat myös kehitelleet uusia halvempia ratkaisuja. Niistä on tarkoitus keskustella tilakeskuksen virkamiesten kanssa kesän aikana.

Mellunmäen asukas Kirjoitettu 11.6.2007 09:01

Mikähän mahtaa olla tilanne Kulttuuriostarin eli Mellarin tilanne?
Suunnitellun tilan remontti maksaa lehtitietojen mukaan 680 000 euroa ja korjaukset alkavat syksyllä. Tuo korjauksiin käytettävä summa on niin huima että sillähän olisi ostettu uudet tilat hankkeelle ja toiminta olisi päässyt jo ajat sitten käyntiin!Nimimerkki:  
Viesti:  
       KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi