Kehä I:n ja Kivikontien liittymän ja ympäristön asemakaavasta keskustelutilaisuus 31.1.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Kehä I:n Kivikontien liittymän alueelle ja lähiympäristöön. Suunnittelualueeseen kuuluu Kehä I:n ja Kivikontien tulevan eritasoliittymän alue, Kivikon, Kurkimäen, Myllypuron ja Kehä I:n välistä viheraluetta ja rakentamaton huoltoasematontti tulevan Latokartanonkaaren jatkeen varrella, viisi rakentamatonta pienteollisuustonttia Kivikonkaaren varressa sekä kaksi rakentamatonta yleisten rakennusten tonttia Kivijatatien varressa. Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja eritasoliittymän suunnittelusta järjestettiin keskustelutilaisuus marraskuussa 2004

Kaavaluonnos sekä tie- ja katusuunnitelmaluonnokset ovat esillä 29.1.–19.2.2008:
• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
• Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
• Kivikossa Asukaspuisto Kipinässä, Kivikonkaari 31
• Viikin kirjastossa, Viikinkaari 11
• asemakaava: (kohdassa Nähtävänä nyt)
• tiesuunnitelma: http://www.tiehallinto.fi/tiedotteet/uusimaa
• katusuunnitelma: www.hkr.hel.fi/suunnitelmat

Keskustelutilaisuus on torstaina 31.1.2008 klo 18–20 Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1

Kaavan valmistelijat sekä Uudenmaan tiepiirin ja rakennusviraston katu- ja puisto-osaston edustajat ovat tavattavissa ennen tilaisuutta klo 17.30 alkaen. Kaavan valmistelija on tavattavissa myös kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi