Kehä I:n Myllypuron ja Kontulan liittymäalueiden itäpuolen kaavan keskustelutilaisuus 2.9.
Myllypuron voimalaitoskorttelin, Myllypuron keskuksen itäosan ja Lallukantien–Ranckenintien alueen asemakaavan muutos etenee

Kaupunkisuunnitteluvirastossa jatkuu asemakaavan muutostyö Kehä I:n Myllypuron ja Kontulan liittymäalueiden itäpuolelle. Suunnittelualueeseen kuuluvat Myllypuron voimalaitoskortteli ja sen eteläpuoliset alueet Kehä I:n ja Kontulan pientaloalueen välissä sekä Lallukantien ja Ranckenintien eteläpuoliset alueet Vartioharjun nykyisiin asuintontteihin rajautuen.

Myllypuron voimalaitostontin pohjoisosaan suunnitellaan tiivis pientaloalue. Kehä I:n Myllypuron liittymän itäpuolelle, Lallukantien ympäristöön suunnitellaan toimitilaa ja asuntoja. Lallukantien asuntorakentaminen on suurimmaksi osaksi pientalorakentamista.

Asemakaavaluonnosta on valmisteltu 3.9.2003 päivätyn ja 25.1.2007 päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti sekä nähtävillä 5.2.-23.2.2007 olleen ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.4.2007 jatkotyön pohjaksi hyväksytyn kaavaluonnoksen pohjalta. Muutokset kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsiteltyyn kaavaluonnokseen ovat vähäisiä.

Kaavaluonnos sekä muu valmisteluaineisto on esillä 25.8.–12.9. Myllypuron lehtisalissa, Kivensilmänkuja 2 ja kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs, klo 8.15–16.00.

Keskustelutilaisuus on tiistaina 2.9. klo 17.30–20.00 kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa, Kansakoulukatu 3. Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 12.9.2008 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksilla 169 4445, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus ja osallisilta kaavaluonnoksesta saatu palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle lokakuussa 2008.

KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi