Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston asukastilaisuus 3.9. Mikaelin kirkossaRakennusviraston katu- ja puisto-osaston laatima aluesuunnitelma on valmistumassa vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnittelualuetta rajaavat Länsimäentie – Kontulantie – Myllymestarintie – Lahden-väylä - Porvoonväylä – Vantaan raja.

Yleisötilaisuudessa esitellään aluesuunnitelman luonnos, joka sisältää katujen ja viheralueiden osalta niiden nykytilan kuvauksen, ehdotukset rakentamis- ja kunnostuskohteiksi sekä metsä- ja niittyalueiden luonnonhoidon tavoitteet.
 

Yleisötilaisuus järjestetään 3.9.2009 Mikaelin kirkossa (Emännänpolku 1).

Esittely- ja keskustelutilaisuus alkaa klo 18.00. Suunnitelmamateriaaliin voi tutustua ennen tilaisuutta klo 17.30 - 18.00.
Aluesuunnitelman tarkoituksena on koota havaitut tarpeet, erilaiset toiveet ja ideat suunnitelmaksi, jolla ohjataan ja kehitetään rakennusviraston hallinnoimia yleisiä katu- ja viheralueita pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa esitetään yleisten alueiden ylläpidon, peruskorjauksen ja rakennusvi-raston tarjoamien palveluiden tavoitetaso, toimenpidetarpeet sekä toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys.

Suunnitelmaluonnokseen, vuonna 2008 tehdyn käyttäjäkyselyn tuloksiin sekä alueen karttamateriaaleihin voi tutustua ja antaa aluetta koskevaa palautetta ajalla
31.8.–11.9.2009 seuraavissa paikoissa:
Kontulan kirjasto (Ostostie 4)
Kontulan lähiöasema (Keinulaudankuja 4 C)
Kurkimäen korttelitalo (Karpalokuja 7)
Asukastalo Kivenkolo (Kivikonkaari 11)
Leikkipuisto Kipinäpuisto (Kivikonkaari 31) Helsingin kaupunkimittausosasto 014/2009
Leikkipuisto Lampi (Lampi-Lettopolun kulma)
Rakennusviraston asiakaspalvelu (Pohjoinen Makasiinikatu 9)
sekä internetosoitteessa http://feasy.net/hkihkr/1 (VeKoKuKi aluesuunnitelma).
Tervetuloa vaikuttamaan!
KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi